Kraśnicki - malinowy powiat!

Spotkanie władz powiatu z wójtami i burmistrzami dotyczące inwestycji drogowych

Spotkanie władz powiatu z wójtami i burmistrzami dotyczące inwestycji drogowych (link otworzy duże zdjęcie)

Inwestycje drogowe były najważniejszym tematem spotkania, które odbyło się 12 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Cieśla, członek Zarządu Powiatu w Kraśniku Roman Bijak, a także burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele gmin z powiatu kraśnickiego, Dyrektor Zarządu Dróg w Kraśniku Marta Gajewska i z-ca Dyrektora Michał Kondracki.

Spotkanie dotyczyło planowanych i przeznaczonych do realizacji inwestycji drogowych, zarówno ze środków zewnętrznych jak i inwestycji wspólnych z gminami.

Starosta podczas narady przedstawił plany inwestycji drogowych, jak również zaprosił do współpracy przy innych przedsięwzięciach. W trakcie obrad omawiane były inwestycje będące kontynuacją inwestycji z poprzednich lat, jak i nowe przedsięwzięcia w zakresie przebudowy dróg powiatowych, budowy chodników, przebudowy mostów w ciągu dróg powiatowych jak i bieżące utrzymanie pasów drogowych.  

Wójtowie i burmistrzowie przybyli na spotkanie z konkretnymi propozycjami współpracy w zakresie inwestycji drogowych oraz przedstawili perspektywy i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na ich realizację.


Starosta Andrzej Rolla zaprosił na indywidualne konsultacje burmistrzów i wójtów uczestniczących w dzisiejszym spotkaniu.

AW

Opublikowano: 12 lutego 2020 11:26

Kategoria: Aktualności

Spotkanie z wójtami i burmistzrami dotyczące inwestycji drogowych

Wyświetleń: 1049

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany