Kraśnicki - malinowy powiat!

Uroczyste oddanie do eksploatacji stacji GPZ Budzyń

Na zdjęciu gospodarze oraz zaproszeni goście podczas uroczystego oddania do eksploatacji stacji GPZ Bud (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste oddanie do eksploatacji stacji GPZ Budzyń. PGE Dystrybucja Oddział Lublin zakończyła prace nad przebudową stacji 110/30/15 GPZ Budzyń.


Na uroczystości obecni byli m.in. Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, członek Zarządu Powiatu w Kraśniku Roman Bijak, Burmistrz Miasta Kraśnik Wojciech Wilk, z-ca dyr. Wydziału Infrastruktury z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Gumieniczek, Rektor Politechniki Lubelskiej i Członek Rady Nadzorczej PGE Dystrybucja prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko,  Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Cuire Skłodowskiej  i Członek Rady Nadzorczej PGE Dystrybucja doc. dr Wiesław Perdeus, Członek Rady Nadzorczej PGE Dystrybucja mecenas Beata Ogrodnik – Kołodziejczyk, Prezes Zarządu P.P.H.U. „Elektropaks” Stanisław Jaroszek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja Wojciech Lutek,Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej Jan Frania, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Zbigniew Dżugaj, Wiceprezes Zarządu ds. Strategi Andrzej Bondyra, Dyrektor Generalny Oddziału Lublin Andrzej Kuchciak.

Celem inwestycji, która została współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, było zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej.

Przebudowa stacji GPZ (Główny Punkt Zasilania) Budzyń z pewnością zwiększy techniczną możliwość przyłączania kolejnych źródeł energii odnawialnej na tym obszarze. Nowa stacja umożliwi przyłączenie nowych obiektów i stworzy duże możliwości aktywizacji gospodarczej całego regionu.

Całkowita wartość projektu wynosi 31 127 500 zł, z czego 17 537 050 zł pochodzi z dofinansowania. Środki zostały przekazane w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących  budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt realizuje PGE Dystrybucja Oddział Lublin.

Więcej informacji o zmodernizowanym Głównym Punkcie Zasilania w Kraśniku.

AW, fot. ML

Opublikowano: 30 stycznia 2020 13:30

Kategoria: Aktualności

Uroczyste oddanie do eksploatacji stacji GPZ Budzyń

Załączniki:

pge_dystrybucja_otwiera_sie_na_zielona_energie_info_prasowe_arskonwertowany.pdf [321.46 KB]

Wyświetleń: 503

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany