Kraśnicki - malinowy powiat!

Szkolenie obronne 2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szkolenie obronne jest ważnym elementem działalności administracji samorządowej. Przygotowuje do odpowiedniego wykonywania zadań operacyjnych realizowanych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa. W tym roku takie szkolenie odbyło się 28 listopada. Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla zorganizował wyjazdowe szkolenie obronne w bazie 22 Batalionu Lekkiej Piechoty, stacjonującego na terenie Dęblińskiej Twierdzy. Uczestnikami szkolenia obronnego była kadra kierownicza i pracownicza Starostwa Powiatowego w Kraśniku, przedstawiciele urzędów miejskich i urzędów gmin z terenu Powiatu Kraśnickiego, powiatowej administracji zespolonej i niezespolonej, przedstawiciele jednostek podległych i nadzorowanych przez Starostę Kraśnickiego, osoby prowadzące sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w Starostwie Powiatowym. Szkolenie obronne zostało zorganizowane zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Powiatu Kraśnickiego na 2019 rok".

fot. Jacek Kocoń

Opublikowano: 02 grudnia 2019 09:04

Kategoria: Aktualności

Szkolenie obronne 2019

Wyświetleń: 253

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany