Kraśnicki - malinowy powiat!

Spotkanie Pracowników i Animatorów Kultury z terenu Powiatu Kraśnickiego

Zdjęcie grupowe ze spotkania Pracowników i Animatorów Kultury z terenu Powiatu Kraśnickiego. (link otworzy duże zdjęcie)

29 listopada br. w sali bankietowej Hotelu Kmicic odbyło się spotkanie Pracowników i Animatorów Kultury z terenu Powiatu Kraśnickiego.  

Kultura stanowi niezwykle ważną sferę działalności człowieka. Rozwija wrażliwość, wzbogaca osobowość, a także pozwala odkrywać nowe pasje oraz talenty. Praca w kulturalnych instytucjach wymaga zaangażowania i niejednokrotnie poświęcenia swego prywatnego czasu na rzecz innych.

Spotkanie zorganizowane było by docenić animatorów, lokalnych artystów i wszystkich tych, którzy swoją pracą, pasją i zaangażowaniem promują tradycję i kulturę.

Charakterystycznym elementem tego święta było wręczanie przez Starostę Kraśnickiego Andrzeja Rollę i Przewodniczącego Rady Powiatu w Kraśniku Jacka Dubiela podziękowań, a także drobnych upominków dla działaczy i pracowników kultury.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy dźwiękach muzyki. Było dobrą okazją do omówienia bieżących problemów, oczekiwań i planów na przyszłość.

„Dziękuję za wielkie zaangażowanie i pracę na rzecz kultury oraz wielki wkład w krzewienie i ochronę dorobku kulturalnego naszej „Małej Ojczyzny”. Pod waszym okiem rozwijają się talenty literackie, malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne, śpiewacze, taneczne i sportowe.
Życzę Państwu wielu sukcesów, wytrwałości, a przede wszystkim satysfakcji z płynącej z Waszej działalności zawodowej oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń.
Za umiłowanie kultury, za pasję, za to, że jesteście- serdecznie dziękuję” Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla

AW, fot. O.G.

Opublikowano: 02 grudnia 2019 09:09

Kategoria: Aktualności

Spotkanie Pracowników i Animatorów Kultury z terenu Powiatu Kraśnickiego

Wyświetleń: 644

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany