Kraśnicki - malinowy powiat!

Lubelski ROPS zaprasza na spotkanie dla samorządów lokalnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne POWIATU KRAŚNICKIEGO i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy, które odbędzie się w dniu 27.11.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku w godzinach 09:00 - 15:00 w Sali konferencyjnej nr 303.

Celem spotkania jest wspieranie samorządów lokalnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej. Organy JST i PES uzyskują dostęp do nowych form współpracy i zlecania zadań opartych na dialogu, wspólnym badaniu możliwości i potrzeb społeczności lokalnych, które może mieć ważny wkład w proces kształtowania rzeczywistości społecznej na poziomie lokalnym.

Spotkanie poprowadzi Pan Przemysław Kozak, psycholog, absolwent INSTITUTE of Leadership and Managment, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UW, trener, doradca tematyczny OZRSS w projekcie "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej w Regionach", współtwórca nowego standardu działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych, w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej". Wspólnie z FISE i British Council adaptował do warunków polskich i współprowadził innowacyjny program dla liderów lokalnych „Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej".

Spotkanie będzie prowadzone w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Zapewniamy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Kto może wziąć udział w spotkaniu?

Spotkania są dedykowane dla przedstawicieli JST, ich jednostek organizacyjnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej oraz przedstawicieli PES z powiatu na terenie, którego odbywać będzie się spotkanie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres: ewa.chudzik.rops@gmail.com lub faksem na nr 81 528 76 50 w terminie do 2 dnia przed spotkaniem.

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ewa Chudzik, telefon do kontaktu: 81 528 76 24.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ewa Chudzik

Opublikowano: 07 listopada 2019 14:58

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa [733 KB]

Oświadczenie uczestnika [756 KB]

Program spotkania [733 KB]

Regulamin rekrutacji [737 KB]

Wyświetleń: 310

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany