Kraśnicki - malinowy powiat!

Oficjalne otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Specjalistyczne SOS Wiosek dziecięcych w Kraśniku

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wicestarosta Kraśnicki Karol Rychlewski uczestniczył dzisiaj w oficjalnym otwarciu pierwszego w Polsce Centrum Specjalistyczne SOS Wiosek dziecięcych w Kraśniku. Wzięli w nim udział także Barbara Rajkowska Dyrektor Krajowego Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Barbara Grasińska-Ciereszko Prezes Zarządu Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, Anna Bielecka Dyrektor ds. rozwoju programów Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce,  Dariusz Krysiak Dyrektor SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku oraz zaproszeni goście.

Jest to pierwsze tego typu miejsce, gdzie rodziny i dzieci będą mogły znaleźć kompleksową pomoc psychologiczną, terapeutyczną i pedagogiczną. W ramach Centrum prowadzona będzie, m.in. terapia integracji sensorycznej (Si) oraz terapia TRE (ang. Trauma Releasing Exercises), psychoterapia,  terapia logopedyczna,  edukacja szkoleniowa i rzecznictwo.

Powołanie placówki pozwoli dzieciom na odpowiednie rozwinięcie sfery emocjonalnej, poznawczej i fizycznej. Będzie przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu i ułatwi start w samodzielną dorosłość. Dostęp do usług specjalistycznych to również szansa na podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz lepsze funkcjonowanie psychospołeczne dorosłych. Warto podkreślić, że na bazie Centrum prowadzone będą również szkolenia oraz projekty przy współudziale partnerów oraz członków lokalnej wspólnoty.

AW

Opublikowano: 05 listopada 2019 14:24

Kategoria: Aktualności

Oficjalne otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Specjalistyczne SOS Wiosek dziecięcych w Kraśniku

Wyświetleń: 576

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany