Kraśnicki - malinowy powiat!

Przetarg na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej przychodni specjalistycznej"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Starostwo Powiatowe w Kraśniku ogłosiło przetarg na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej przychodni specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku”.


Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej m.in. w zakresie dostosowania obiektu i terenu wokół obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa, wzrokowa i słuchowa).


Celem utworzenia Środowiskowego Centrum Wsparcia jest wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, dla osób z autyzmem,niepełnosprawnością sprężoną oraz dla osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

"Środowiskowe Centrum Wsparcia to miejsce, w którym osoby z Autyzmem, osoby z niepełnosprawnością oraz starsze będą miały możliwość korzystania z usług jakie dotychczas były w ogóle niedostępne w powiecie kraśnickim. Sala wyciszeń, sala do relaksacji, sala do terapii sensorycznej „Ruch i dotyk”, sala do muzykoterapii to -obok specjalistycznych gabinetów psychologa bądź logopedy- miejsca, w których potrzebujący mieszkańcy spędzą swój czas. Głównym celem powstałego Centrum będzie wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością, które na co dzień koncentrują całą swoją uwagę na najbliższych wymagających stałej opieki. Starając się o pozyskanie środków finansowych do przygotowanego przez nas projektu, jako powiat zobligowani będziemy do pokrycia jedynie 5% wartości całości inwestycji. Budowa Środowiskowego Centrum Wsparcia będzie w 85% dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pozostałe 10% wartości przewidywanej inwestycji to kwota, która stanowić będzie dotację z budżetu państwa. Przy wskazanych założeniach projekt ma duże szanse powodzenia. Jestem przekonany, że powstałe miejsce przyczyni się do znaczącej poprawy warunków bytowania rodzin, które potrzebują wzmocnienia systemu wsparcia ze strony władz powiatu kraśnickiego. Całość inwestycji to koszt około 16 mln." Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla

AW

Opublikowano: 04 listopada 2019 09:29

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 341

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany