Kraśnicki - malinowy powiat!

Przebudowa dróg w gminie Wilkołaz i Gościeradów już wkrótce

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku podpisane zostały dwie umowy na realizację bardzo ważnych dla mieszkańców naszego powiatu odcinków dróg.
Pierwsza inwestycja zostanie zrealizowana kompleksowo przez firmę WOD-BUD Sp. z o.o., którą reprezentował Prezes Zarządu Zdzisław Adam Wojtaszek. Podpisana przez władze powiatu umowa dotyczy blisko 2,5 km odcinka drogi 2251L relacji Kłodnica-Białowoda-Zalesie – w gminie Wilkołaz. Całość inwestycji wykonawca oszacował na kwotę 895 353,21 zł, a na jej wykonanie Powiat Kraśnicki otrzymał dofinansowanie Wojewody Lubelskiego ze środków rządowych w wysokości 80%.
W realizację przedsięwzięcia włączył się również Wójt Gminy Wilkołaz deklarujący wsparcie Powiatu w ramach wkładu własnego Beneficjenta.

Druga inwestycja odnosi się do kompleksowej przebudowy odcinka drogi nr 2714L relacji Gościeradów-Zdziechowice w gminie Gościeradów. Podpisana przez Dyrektora Oddziału Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o. w Staszowie Grzegorza Parobka oraz władze naszego powiatu umowa zakłada realizację prac na długości ponad 4,3 km odcinka drogi. Całość inwestycji została oszacowana przez wykonawcę na kwotę 1 694 532,94 zł. Należy dodać, że również na to przedsięwzięcie Powiat Kraśnicki otrzymał dofinansowanie Wojewody Lubleskiego ze środków rządowych w wysokości 80% wartości zadania. W ramach zawartego porozumienia z Wójtem Gminy Gościeradów, Powiat Kraśnicki otrzyma wsparcie podczas realizacji inwestycji.

Prace nad zadaniami, które stanowiły przedmiot podpisanych umów mają zostać zakończone na przełomie października i listopada bieżącego roku.
Zaplanowane inwestycje z pewnością przyczynią się do poprawy jakości infrastruktury drogowej naszego powiatu.
AG

Opublikowano: 27 sierpnia 2019 12:24

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 504

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.