Kraśnicki - malinowy powiat!

O krok od inwestycji związanych z przebudową dróg powiatowych

Zdjęcie: Drogi w powiecie kraśnickim. Sieć zamiejska, Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI-138/2016 Rad (link otworzy duże zdjęcie)

W minionym tygodniu z ramienia Powiatu Kraśnickiego do Wojewody Lubelskiego wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków rządowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dokumenty przygotowane zostały przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, a dotyczyły kopleksowej przebudowy dróg powiatowych:
- nr 2718L relacji Trzydnik-Potoczek w gminie Trzydnik Duży
- oraz nr 2289L relacji Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna w gminie Zakrzówek.

Pierwsza ze wskazanych inwestycji odnosi się do blisko 7,5 km odcinka drogi, a koszt jej realizacji szacowany jest na kwotę ponad 3,9 mln zł. Przebudowa tej drogi zaplanowana została na przyszły rok.
Drugi projekt dotyczący drogi w gminie Zakrzówek obejmie około 5 km odcinek, przy czym w jego realizacji przewidziana jest również budowa oświetlenia ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, tj. skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi oraz przejść dla pieszych przy Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Sulowie oraz przy kościołach w Zakrzówku i Sulowie. Całkowity koszt tej inwestycji szacowany jest na kwotę ponad 7,6 mln zł, a termin jej realizacji przewidziany został na lata 2020-2021.

Przedłożone wnioski umożliwią pozyskanie niezbędnych środków finansowych do przebudowy wskazanych odcinków drogowych, co niewątpliwie będzie miało wpływ na ulepszenie infrastruktury w Powiecie Kraśnickim.  
AG

Opublikowano: 23 sierpnia 2019 13:12

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 831

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.