Kraśnicki - malinowy powiat!

Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej "Kalina"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Inwestycja jaką jest budowa Środowiskowego Centrum Wsparcia przy al. Niepodległości 23 stanowi priorytet dla obecnego Zarządu Powiatu Kraśnickiego. Świadomość potrzeb społeczności naszego powiatu jest ogromna i konsekwentnie dążymy by stworzyć niezbędną infrastrukturę dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Pomoc potrzebującym jest zjawiskiem ponadczasowym, uniwersalnym, stanowiącym część szerszego układu społeczno – kulturowego, w który wpisany jest każdy człowiek.
Dzięki uprzejmości i gościnności  Pana Andrzeja Łaby-Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina”,  pracownicy z Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kraśniku wraz z Panią Iwoną Rachoń-Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, mieli okazję poznać zasady funkcjonowania od wewnątrz tego typu placówek. Nowoczesny ośrodek mieszczący się przy ul. Kalinowszczyzny 84 w Lublinie w pełni spełnia najwyższe standardy. Wszyscy podopieczni korzystają z komfortowych warunków podczas pobytu w DPS „Kalina”, który przeznaczony jest głównie dla osób w podeszłym wieku oraz dla przewlekle somatycznie chorych. Ośrodek świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, pielęgnacyjne i specjalistyczne. Zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności godność mieszkańca, jego intymność oraz wolność, a także potrzebę poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.
Wizyta pracowników Starostwa miała na celu zaznajomienie się z warunkami i sposobem funkcjonowania ośrodka, którego charakter nie odbiega od planowej inwestycji Środowiskowego Centrum Pomocy w Kraśniku.  Jest to kolejny krok przybliżający nas do realizacji przedsięwzięcia.
AG

Opublikowano: 08 sierpnia 2019 12:29

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 373

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.