Kraśnicki - malinowy powiat!

Środowiskowe Centrum Wsparcia - początek rozmów o realizacji projektu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Budynek byłej przychodni umiejscowionej przy alei Niepodległości 23, od ponad 7 lat popada w coraz większą ruinę. Znajduje się on w bardzo atrakcyjnym położeniu i stanowi jedno z ulubionych miejsc wandali, którzy niszczą jego wnętrza.

Informacje o planach powstania Środowiskowego Centrum Wsparcia pojawiły się już wcześniej. Dziś idziemy krok do przodu i rozpoczynamy realizaję zamierzonego celu.

Po postanowieniu Zarządu Powiatu Kraśnickiego o przystąpieniu do projektu pozyskania funduszy na powstanie Środowiskowego Centrum Wsparcia, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla powołał zespół roboczy złożony z przedstawicieli różnych podmiotów. W jego skład weszli: Wicestarosta Karol Rychlewski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie Pan Andrzej Łaba, kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pani Ilona Niezgoda, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Iwona Rachoń, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Renata Kuś, zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku Pan Michał Kondracki oraz Pani Małgorzata Dudek i Kazimierz Mateja z referatu Planowania i Koordynacji Inwestycji.

Głównym zadaniem powołanego zespołu jest oszacowanie stanu budynku oraz wdrożenie elementów koncepcji w pracach przygotowawczych do przedsięwzięcia. W tym celu dnia 1 sierpnia br. odbyło się pierwsze spotkanie, po którym możliwa będzie ocena stanu budynku przy alei Niepodległości.

Niebawem będą podjęte kolejne kroki, które przybliżą realizację celu jakim jest budowa Środowiskowego Centrum Wsparcia.

AG

Opublikowano: 05 sierpnia 2019 10:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 298

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.