Kraśnicki - malinowy powiat!

Centrum Wsparcia w dawnej przychodni

Aktualne zdjęcie budynku dawnej przychodni (link otworzy duże zdjęcie)

Budynek dawnej przychodni w Kraśniku Fabrycznym jest niewykorzystany od blisko siedmiu lat. Obecny Zarząd Powiatu chce, aby na nowo zaczął on służyć mieszkańcom i proponuje stworzyć w nim Centrum Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych. Istnieje duża szansa na pozyskanie finansowego wsparcia projektu z zewnątrz.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni na wniosek Zarządu zdecydowali o przystąpieniu, razem z powiatem janowskim, do projektu umożliwiającego pozyskanie funduszy potrzebnych do utworzenia w budynku dawnej przychodni przy al. Niepodległości miejsca, w którym osoby z niepełnosprawnością, starsze oraz ich rodziny uzyskają niezbędną pomoc i wsparcie.

W tym celu władze powiatu kraśnickiego dokładają wszelkich starań, by pozyskać środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szanse na realizację projektu są duże z uwagi na podjętą współpracę z powiatem janowskim. Pozytywna ocena przedsięwzięcia i uzyskanie niezbędnych funduszy przyczyni się do odnowienia budynku dawnej przychodni i umożliwi częściowe jego wyposażenie.

Z założenia w budynku, o którym mowa, utworzone zostanie Środowiskowe Centrum Wsparcia. Jednym z jego elementów jest mające powstać Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce to będzie przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, wymagających stałej opieki. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników ŚCW rodzina oraz najbliżsi osób zmagających się z własną niepełnosprawnością, zyskają wytchnienie w trudzie codziennej pielęgnacji.

Obok Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego znajdzie miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną, czy chorobą Alzheimera.

"Środowiskowe Centrum Wsparcia to miejsce, w którym osoby z Autyzmem, osoby z niepełnosprawnością oraz starsze będą miały możliwość korzystania z usług jakie dotychczas były w ogóle niedostępne w powiecie kraśnickim. Sala wyciszeń, sala do relaksacji, sala do terapii sensorycznej „Ruch i dotyk”, sala do muzykoterapii to -obok specjalistycznych gabinetów psychologa bądź logopedy- miejsca, w których potrzebujący mieszkańcy spędzą swój czas. Głównym celem powstałego Centrum będzie wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością, które na co dzień koncentrują całą swoją uwagę na najbliższych wymagających stałej opieki. Starając się o pozyskanie środków finansowych do przygotowanego przez nas projektu, jako powiat zobligowani będziemy do pokrycia jedynie 5% wartości całości inwestycji. Budowa Środowiskowego Centrum Wsparcia będzie w 85% dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pozostałe 10% wartości przewidywanej inwestycji to kwota, która stanowić będzie dotację z budżetu państwa. Przy wskazanych założeniach projekt ma duże szanse powodzenia. Jestem przekonany, że powstałe miejsce przyczyni się do znaczącej poprawy warunków bytowania rodzin, które potrzebują wzmocnienia systemu wsparcia ze strony władz powiatu kraśnickiego. Całość inwestycji to koszt około 16 mln."

Andrzej Rolla

Opublikowano: 16 lipca 2019 10:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 275

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.