Kraśnicki - malinowy powiat!

Powiatowy Program Edukacji Ekologicznej

 (link otworzy duże zdjęcie)    W dniu 11.06.2019 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku przy
ul. Słowackiego 7 odbyło się uroczyste podsumowanie I etapu Powiatowego Programu Edukacji Ekologicznej na rok szkolny 2018/2019.
    Program realizowany jest od 1 października 2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kraśniku oraz innymi partnerami.
    W ramach Programu nastąpiło podsumowanie działań podejmowanych przez organizatorów oraz placówki szkolno - wychowawcze z terenu powiatu kraśnickiego.
    W trakcie spotkania zostały ogłoszone wyniki:
    • IX edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego,
    • konkursu plastycznego pod nazwą „STOP-SMOG"
    • XV edycji konkursu ekologicznego pod hasłem „Cudze chwalicie..."
    Program imprezy obejmował:
    • prelekcje pt. „Czy warto stawiać na ekologię"- Pan Piotr Różyński – Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie;
    • część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży pod tytułem „Koło Fortuny";
    • prezentacje i wystawy prac.
      
    Głównym punktem Programu Uroczystego Podsumowania było rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych dla uczestników przez Wicestarostę Kraśnickiego - Pana Karola Rychlewskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku -  Panią Katarzynę Sagan.

    Powiatowy Program Edukacji Ekologicznej skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół
i placówek oświatowo – wychowawczych z terenu powiatu kraśnickiego. Obejmuje on szereg działań z zakresu przyrody, ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia. Jego zadaniem jest budzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród środowisk szkolnych oraz zachęcanie do podejmowania czynnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Obraz: Pixabay

Opublikowano: 24 czerwca 2019 09:59

Kategoria: Aktualności

Powiatowy Program Edukacji Ekologicznej.

Wyświetleń: 300

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.