Kraśnicki - malinowy powiat!

Podsumowanie XVIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i XIV edycji Akcji Promującej Honorowe Krwiodawstwo

Laureaci Olimpiady i akcji promującej Honorowe Krwiodawstwo (link otworzy duże zdjęcie)
Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu osiągnęła pełnoletniość. Podsumowanie XVIII edycji odbyło się 25 kwietnia w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku. Celem Olimpiady jest poszerzanie wiedzy młodzieży na temat zdrowego stylu życia, kształtowanie pozytywnych zachowań prozdrowotnych oraz doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji sprzyjających zdrowiu.

Organizatorami olimpiady byli:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kraśniku
SP ZOZ w Kraśniku
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kraśniku
NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Kraśniku
Studenckie Koło Naukowe Onkoma - Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 
Od uczestników Olimpiady wymagana była wiedza z następujących tematów:
1. Czerniak – epidemiologia, czynniki ryzyka, diagnostyka i leczenie.
2. Profilaktyka zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, w tym chorób przenoszonych drogą płciową.
3. Szczepienia ochronne jako skuteczny sposób zapobiegania groźnym chorobom wirusowym – odra, poliomyelitis.
4. Dopalacze.
5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami.
6. Wpływ długotrwałego stresu na zdrowie i funkcjonowanie człowieka.
7. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 
W wyniku przeprowadzonego testu i zajęć praktycznych 6 uczniów stanęło na podium.
Nagrodę za zajęcie I miejsca otrzymał:
Hubert Rybak – Zespól Szkół w Annopolu
Nagrodę za zajęcie II miejsca otrzymały:
Marlena Chmielarska – Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku
Oliwia Konopa – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku
Nagrodę za zajęcie III miejsca otrzymali:
Maciej Pielaszkiewicz – Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku
Jakub Wośkowski – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie
Magdalena Wrześniewska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie
 
Częścią spotkania było również podsumowanie XIV edycji akcji promującej Honorowe Krwiodawstwo.Starostwo Powiatowe w Kraśniku wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Oddział w Kraśniku nagrodzili 3 kraśnickie szkoły za największą ilość oddanej krwi wśród uczniów. Zespół Szkół nr 2 zajął pierwsze miejsce, Zespół Szkół nr 1 drugie, a Zespół Szkół nr 3 trzecie.

Opublikowano: 26 kwietnia 2019 11:11

Kategoria: Aktualności

Podsumowanie XVIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i XIV edycji Akcji Promującej Honorowe Krwiodawstwo

Wyświetleń: 522

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.