Kraśnicki - malinowy powiat!

Nabór do programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju".

Na zdjęciu Godło Rzeczypospolitej Polskiej i szyld Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (link otworzy duże zdjęcie)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór do programu Groby i cmentarze wojenne w kraju. Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku. Formularze dostępne są na platformie EBOI.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawujące opiekę nad grobem lub cmentarzem wojennym, którego dotyczy wniosek:

1)organizacje pozarządowe;

2)jednostki samorządu terytorialnego;

3)kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

4)samorządowe instytucje kultury–z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez  ministra  i jednostki samorządu terytorialnego;

5)uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne

W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin.

Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

AW

Opublikowano: 22 marca 2019 10:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 154

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.