Kraśnicki - malinowy powiat!

Koncert słowno-muzyczny dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku zorganizowali koncert słowno- muzyczny dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

Celem koncertu było przede wszystkim uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie postawy altruistycznej, budowanie systemu wartości,wychowywanie młodzieży tak, aby była wrażliwa na los osób starszych,umiała dostrzec rolę seniorów w rodzinie i społeczeństwie, potrafiła i chciała nieść im pomoc oraz zachęcenie młodzieży do bezinteresownego i świadomego czynienia dobra na rzecz innych.
Po koncercie młodzież odwiedziła pracownie artystyczne Domu Pomocy Społecznej, gdzie miała okazje zobaczyć prace mieszkańców m.in. obrazy, tkane ręcznie dywaniki, wyroby drewniane, a także deski do krojenia, ramki, tacki, stolnice i serwetniki.
Następnie uczniowie wraz z osobami niepełnosprawnymi zwiedzili kościół pw. św. Stanisława BM i św. Jana Chrzciciela w Gościeradowie oraz miejsce objawień Matki Bożej w Księżomierzy.

AW

Opublikowano: 18 stycznia 2019 10:00

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 336

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.