Kraśnicki - malinowy powiat!

Parasol WOT dla lokalnej społeczności

 (link otworzy duże zdjęcie)

28 listopada na terenie jednostki wojskowej w Dęblinie odbyło się spotkanie ekspertów z zakresu zarządzania kryzysowego.
Warsztaty zgromadziły ponad 30 przedstawicieli samorządu, służb oraz instytucji na co dzień odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terenie powiatów: kraśnickiego, ryckiego, puławskiego oraz opolskiego, które znajdują się w rejonie odpowiedzialności 22 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie. W spotkaniu wziął udział Sławomir Kloc Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku.


Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z możliwościami, jakimi dysponuje Wojsko Obrony Terytorialnej, aby wspierać samorządy i służby ratownicze podczas niemilitarnych sytuacji kryzysowych, typu katastrofy i klęski żywiołowe. Zaprezentowano również sprzęt oraz wyposażenie, tzw. kompanijny moduł zadaniowy, który może być użyty, aby sprawnie i szybko nieść pomoc lokalnej społeczności.
 
Celem projektu „Parasol” było przygotowanie samorządów, służb i podległych im instytucji do współpracy z WOT i skutecznego wykorzystania ich potencjału w procesie zarządzania kryzysowego. Istotnym aspektem projektu jest wypracowanie metod współpracy tak, aby optymalnie skrócić czas użycia żołnierzy WOT. Organizowane warsztaty i spotkania mają na celu wymianę doświadczeń, identyfikację potrzeb oraz budowanie wzajemnego zaufania.

AW

Opublikowano: 06 grudnia 2018 09:37

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 256

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.