Kraśnicki - malinowy powiat!

Kolejna edycja Powiatowego Programu Ekologicznego -„Środowisko Ponad Wszystko” zakończona.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Kolejna edycja Powiatowego Programu Ekologicznego

-„Środowisko Ponad Wszystko” zakończona.

 

 

 W dniu 16.10.2018 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku przy ul. Słowackiego 7 odbyło się uroczyste podsumowanie II etapu Powiatowego Programu Edukacji Ekologicznej 2017/2018.

Program realizowany był od października 2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kraśniku oraz Nadleśnictewm Kraśnik i Gościeradów.

W trakcie spotkania zostały ogłoszone wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Każdy Chwat Sprząta Świat” , towarzyszącej ogólnoświatowej kampanii „Sprzątanie Świata” oraz nastąpiło podsumowanie powiatowej akcji grabienia i utylizacji liści kasztanowca „Ratujmy Kasztanowce”.

Podczas imprezy wygłoszony został wykład pod tytułemRola pszczoły miodnej w ekosystemieprzez Pana Piotra Różyńskiego – Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie. Ponadto program obejmował prezentacje, wystawy prac i kronik oraz uczestnicy programu zaprezentowali prace literackie propagujące ochronę środowiska. Uczestnikom zostały wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy.

Powiatowy Program Edukacji Ekologicznej skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowo – wychowawczych z terenu powiatu kraśnickiego. Obejmował on szereg działań z zakresu przyrody, ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia. Jego zadaniem było budzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród środowisk szkolnych oraz zachęcanie do podejmowania czynnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Projekt dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 

W załaczeniu wyniki konursu "Każdy Chwat Sprząta Świat" oraz akcji grabienia i utylizacji liści kasztanowca "Ratujmy Kasztanowce".

 

Opublikowano: 19 października 2018 10:24

Kategoria: Aktualności

Podsumowanie VIII Edycji Alertu Ekologicznego „Środowisko Ponad Wszystko”

Załączniki:

konkurs__„kazdy_chwat_sprzata_swiat”.pdf [109.47 KB]

akcja_grabienia_i_utylizacji_lisci_kasztanowca_pod_haslem_„ratujmy_kasztanowce”.pdf [27.63 KB]

Wyświetleń: 326

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.