Kraśnicki - malinowy powiat!

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

Na zdjęciu sesja absolutoryjna Rady Powiatu w Kraśniku. (link otworzy duże zdjęcie)

27 czerwca radni Powiatu Kraśnickiego udzielili staroście i Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r.

Za głosowało 14 radnych, przeciwko było 7. Zdaniem opozycji z PiS był to mało odważny budżet. Według radnych PSL budżet i jego wykonanie były racjonalne, uwzględniające możliwości finansowe i najważniejsze oczekiwania mieszkańców. 

Wydatki inwestycyjne wyniosły w ubiegłym roku 14,5 mln zł. W 2017 r. Powiat nie zaciągał kredytów. Warto podkreślić, że realizacja części inwestycji została przesunięta na rok bieżący przede wszystkim ze względu na opóźnienia w uruchamianiu środków unijnych, na co Starostwo nie miało wpływu. Dochody budżetu planowane na prawie 99 mln zł (po zmianach w trakcie roku) wykonano w 99%. Wydatki w wysokości prawie 107,5 mln zł (po zmianach w trakcie roku) zrealizowano w 93%. Budżet Powiatu za rok 2017 zamknął się niedoborem w kwocie 2,7 mln zł i jest on niższy od planowanego o kwotę 5,9 mln zł.

Komisja rewizyjna Rady Powiatu uznała, że budżet był wykonany zgodnie z jego zapisami i przepisami prawa. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

DN

Opublikowano: 28 czerwca 2018 14:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 423

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.