Kraśnicki - malinowy powiat!

XXV Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych

XXV Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia 23 maja 2018 r. na obiektach MOSiR w Kraśniku odbył się „XXV Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych – Kraśnik 2018. Organizatorem turnieju byli: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Lubelskie i Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku im. Ks. Jana Twardowskiego, a współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Kraśniku i PCPR w Kraśniku.
Część oficjalna rozpoczęła się defiladą 15 drużyn piłkarskich wokół boiska.
Przybyłych gości oraz zawodników powitała Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku Anna Stolarska. Głos zabrali również: Dyrektor Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska - Lubelskie Czesław Widomski, Burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław Włodarczyk oraz Wicestarosta Kraśnicki Mariusz Socha, który dokonał oficjalnego otwarcia „XXV Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych – Kraśnik 2018”.
Uroczyście zaprezentowano Flagę Olimpiad Specjalnych oraz odegrano Hymn Olimpiad Specjalnych. Wszyscy zawodnicy złożyli Przysięgę Olimpijską.
Na płycie głównej przed zawodnikami i zgromadzoną publicznością zaprezentował się Zespół Taneczny Hip-Hop z CKiP w Kraśniku pod kierunkiem Agaty Adamczyk.
W imprezie udział wzięło 118 zawodników z 15 placówek kształcenia specjalnego województwa lubelskiego. Turniej rozegrany został na 4 boiskach piłkarskich z podziałem na 4 grupy sprawnościowe. Mecze w grupach rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Jedna z drużyn, która zajęła pierwsze miejsce w turnieju będzie reprezentowała województwo lubelskie na zawodach ogólnopolskich.
Organizatorzy zapewnili obiad, słodycze i napoje dla wszystkich uczestników turnieju. Na zakończenie zawodnicy otrzymali dyplomy i medale.

W turnieju udział wzięli:
- Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Karczmiskach,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kęble,
- Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstwie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku,
- Specjalny Ośrodek Szokolno - Wychowawczy nr 2 w Lublinie,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublinie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Puławach,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Świdniku,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zalutyniu,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu.

Miejsca zajęte w turnieju:

GRUPA A
    1. ZS Nr 4 Kraśnik
    2. SOSW Świdnik
    3. SOSW Puławy
    4. ZS Nr 4 Lublin

GRUPA B
    1. DPS Krasnystaw
    2. SOSW Zamość
    3. WTZ Lublin

GRUPA C
    1. PZPSW Hrubieszów
    2. ŚDS Kraśnik
    3. SOSW Nr 2 Lublin
    4. SOSW Załucze

GRUPA D
    1. SOSW Zalutyń
    2. SOSW Krasnystaw
    3. SOSW Karczmiska
    4. SOSW Kębło

Opublikowano: 24 maja 2018 14:11

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 570

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.