Kraśnicki - malinowy powiat!

Współpraca ZS nr 3 i FŁT Kraśnik S.A.

Od lewej Weiren Zhao, Grzegorz Jasiński, Aneta Jabłońska-Ośka i Andrzej Maj. (link otworzy duże zdjęcie)

10 maja podpisano umowę patronacką między Zespołem Szkół nr 3 i Starostwem Powiatowym, a Fabryką Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. W podpisaniu dokumentu wzięli udział dyrektor ZS nr 3 Anna Jabłońska-Ośka, prezes zarządu Fabryki Grzegorz Jasiński, członek Zarządu Weiren Zhao oraz starosta kraśnicki Andrzej Maj.

- To ważny dzień dla naszej szkoły – podkreśla starosta. - Pamiętamy, że dzisiejszy ZS nr 3 powstawał jako edukacyjne i pracownicze zaplecze dla rozwijającej się po wojnie Fabryki Wyrobów Metalowych, późniejszej FŁT. Przez wiele lat trudno było wyobrazić sobie działalność Fabryki bez szkoły, która wykształciła tysiące absolwentów i znakomitych fachowców, nie tylko mieszkańców miasta, ale również okolicznych gmin. Dziś wracamy niejako do korzeni, ponieważ stawiamy na rozwój szkolnictwa zawodowego i chcemy to robić w powiązaniu z działającymi tu przedsiębiorstwami, z których wciąż największym i najważniejszym jest FŁT.

Dzięki podpisanej umowie FŁT udzieli szkole wsparcia w opracowywaniu programu nauczania z naciskiem na wiedzę praktyczną. Zakład ufunduje także stypendia dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia i Technikum. Będzie też możliwość organizowania praktyk i wzajemna promocja.

W tym roku Starostwo wybuduje, a w przyszłym wyposaży i odda do użytku nowe Warsztaty Szkolne przy ZS nr 3. To również ważny element polityki samorządu zmierzającej do odbudowy szkolnictwa zawodowego w powiecie.

DN

Opublikowano: 11 maja 2018 09:00

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 372

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.