Kraśnicki - malinowy powiat!

Pomnik smoleński ma stanąć w dzielnicy fabrycznej Kraśnika

Pomnik ma stanąć na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Balladyny. (link otworzy duże zdjęcie)

Pozwolenie na budowę pomnika smoleńskiego w dzielnicy fabrycznej miasta czeka na uprawomocnienie. - Warto było, zanim władze miasta zdecydowały o lokalizacji pomnika, przeprowadzić konsultacje wśród mieszkańców – komentuje starosta kraśnicki Andrzej Maj.

8 lutego br. do Starostwa Powiatowego w Kraśniku wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę Pomnika Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Został złożony przez lubelską Fundację „Ruch Solidarności Rodzin”, bowiem lokalny społeczny komitet budowy nie mógł formalnie z takim wnioskiem wystąpić. Pomnik ma być zlokalizowany na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Balladyny, w dzielnicy fabrycznej miasta i na działce będącej własnością miasta. Zgodę na tę lokalizację wyraziła wcześniej Rada Miasta Kraśnik, a władze miasta zawarły umowę użyczenia terenu z wnioskodawcą – bezpłatnie i na czas nieokreślony.

Do Starostwa wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę pomnika. Takie pozwolenie jest decyzją administracyjną, przed udzieleniem której sprawdza się, czy planowana budowa jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalanym przez miasto Kraśnik: – Przeciwnicy budowy podnoszą, że nikt nie pytał kraśniczan o zdanie – mówi starosta kraśnicki. - Wyjaśnię jak to wygląda z naszej strony. Starostwo Powiatowe nie może udzielać pozwolenia na budowę w oparciu o konsultacje społeczne czy plebiscyt wśród mieszkańców. Nie ma takiej możliwości prawnej. Aby złagodzić negatywne opinie mieszkańców, inicjatorzy budowy i władze miasta powinni wcześniej w dialogu z mieszkańcami znaleźć odpowiednią lokalizację dla pomnika, nie budzącą aż takich wątpliwości. Każdy ma prawo do własnej opinii na ten temat, ale wszystkim nam powinno zależeć na zgodzie społecznej.

Ocena wniosku odbywa się w oparciu o kryteria prawne. W toku postępowania administracyjnego nie stwierdzono żadnych podstaw do odmowy. W takiej sytuacji, po spełnieniu przesłanek wynikających z prawa budowlanego, organ administracji nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 35). Stąd decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę pomnika w tym miejscu.

Stronami w postępowaniu o udzieleniu pozwolenia na budowę było Miasto Kraśnik, inwestor oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” (pomnik ma stanąć przy jej osiedlu). W trakcie postępowania żadne zastrzeżenia od stron do powiatu nie wpłynęły. Decyzja o udzieleniu pozwolenia nie jest ostateczna. Strony mają jeszcze ok. dwóch tygodni na odwołanie.

Za wyrażeniem zgody na lokalizację pomnika głosowało 15 radnych Rady Miasta Kraśnik, a 6 wstrzymało się od głosu (screen wyników głosowania na dole w załączeniu).

DN

Opublikowano: 17 kwietnia 2018 13:24

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 347

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.