Kraśnicki - malinowy powiat!

Informacja dla Stowarzyszeń zwykłych założonych przed 20 maja 2016 r.

Informacja dla Stowarzyszeń zwykłych założonych przed 20 maja 2016 r.

Starosta Kraśnicki, informuje stowarzyszenia zwykłe, które zostały założone przed dniem 20 maja 2016 r., że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.1923), stowarzyszenia zwykłe działające przed dniem 20 maja 2016 r. obowiązane są dokonać wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.210 ) idostosować dotychczasowe regulaminy i zasady działania do nowych przepisów ( Rozdział 6 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 ) – w terminie do dnia 20 maja 2018 roku. Po tej dacie brak wpisu skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Opublikowano: 06 kwietnia 2018 10:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 415

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.