Kraśnicki - malinowy powiat!

W trosce o zdrowie seniorów

Inauguracja projektu „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiat (link otworzy duże zdjęcie)

4 kwietnia w ZS nr 2 odbyła się inauguracja projektu „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”. Jego uczestnicy zostali wyposażeni na dwa lata w specjalne bransoletki z tzw. „przyciskiem życia”, które pozwolą łączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i w razie potrzeby wezwać pomoc.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej 135 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają wsparcia społecznego i dodatkowych usług opiekuńczych.

Dzięki realizacji projektu jego uczestnicy zostali objęci całodobową usługą monitoringu systemem przywoławczym (tzw. teleopieka). Zapewni ona szybką i skuteczną reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Osoby uczestniczące w tym przedsięwzięciu otrzymali „bransoletki życia” przypominające zegarek i posiadające funkcję nadajnika. Są w nich umieszczone następujące informacje: dane osobowe, wiek, grupa krwi, uczulenia, zdiagnozowane choroby, przepisane leki, dane kontaktowe najbliższych osób. Bransoletki są wyposażone w alarmowy „przycisk życia”, który pozwoli połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. Czujnik umieszczony w bransoletce wykrywa utratę przytomności lub upadek i automatycznie alarmuje Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

Ponadto w ramach projektu zostaną zrealizowane cykle warsztatów i zajęć ułatwiających ludziom starszym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Powiat Kraśnicki oraz samorządy lokalne, na terenie których realizowany jest projekt, poniosą koszty związane z jego obsługą i utrzymaniem oraz eksploatacją zakupionego wyposażenia co najmniej przez okres realizacji projektu 12 miesięcy i przez kolejny rok, kiedy będzie utrzymywana jego trwałość. W tym czasie nie będą pobierane od uczestników żadne opłaty. Rekrutację prowadziły miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej.

Całkowita wartość projektu to 883 970,43 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 839 771,90 zł (RPO WL). Resztę środków zabezpiecza powiat kraśnicki wraz z 9 gminami oraz miastami – z wyjątkiem Miasta Kraśnik, które nie przystąpiło do projektu.

DN, fot. Łukasz Szczygieł 

Opublikowano: 05 kwietnia 2018 14:38

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 668

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.