Kraśnicki - malinowy powiat!

Konferencja na temat bezpieczeństwie lokalnych społeczności

Plakat informujący o konferencji (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszamy na Krajową Konferencję Naukową "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa", która odbędzie się 23 marca br. w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku (godz. 9:00). Wśród prelegentów będą m.in. gen. Waldemar Skrzypczak – były dowódca Wojsk Lądowych i wiceminister obrony, gen. Tomasz Bąk - dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, prof. dr hab. Ryszard Jakubczak – były doradca wiceministra obrony narodowej i współtwórca Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej.

Celem konferencji jest próba ogólnego spojrzenia na problem bezpieczeństwa lokalnego oraz dokonanie analizy wiedzy w obszarze bezpieczeństwa społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego, miejscowych wspólnot i innych podmiotów kształtujących lokalne środowisko w zakresie wieloaspektowego bezpieczeństwa.

Główne obszary tematyczne konferencji:
- Powiatowa i gminna administracja bezpieczeństwa na przykładzie wybranych jednostek samorządowych;
- Współpraca służb mundurowych z organami administracji rządowej samorządowej w kreowaniu polityki bezpieczeństwa lokalnego;
- Służby mundurowe, straże, inspekcje, służby ratownictwa i ochrony ludności w systemie bezpieczeństwa województwa, powiatu i gminy;
- Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu systemu bezpieczeństwa lokalnego;
- Prawne podstawy udziału lokalnych organizacji paramilitarnych i humanitarnych w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych;
- Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa na poziomie lokalnym: system ratownictwa medycznego, system ratowniczo-gaśniczego, system wykrywania i alarmowania skażeń, system zarządzania kryzysowego.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku,
Kancelaria Szkoleniowa x2
Wydział Politologii UMCS w Lublinie,
Wydział Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chemie,
Wydział Bezpieczeństwa i Logistyki WSOSP w Dęblinie,
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj. w Warszawie.

Opublikowano: 14 marca 2018 09:15

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 480

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.