Kraśnicki - malinowy powiat!

„Czerwony guzik życia” wkracza w fazę realizacji

Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w tzw. „bransoletki życia” (link otworzy duże zdjęcie)

20 marca zakończy się rekrutacja do projektu “Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”. Po zweryfikowaniu uczestników rozpocznie się jego realizacja.

Seniorzy z Powiatu Kraśnickiego zostaną wyposażeni na dwa lata w specjalne bransoletki z tzw. „przyciskiem życia”, który pozwoli łączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i w razie potrzeby wezwać pomoc.

Całkowita wartość projektu to 883 970,43 zł, a dofinansowanie unijne z RPO WL wyniesie 839 771,90 zł. Pozostałe koszty jako wkład własny poniosą Powiat Kraśnicki wraz z 9 miastami i gminami (miasto i gmina Annopol, gmina Gościeradów, gmina Kraśnik, gmina Szastarka, gmina Trzydnik Duży, miasto i gmina Urzędów, gmina Wilkołaz, gmina Zakrzówek, gmina Dzierzkowice). Miasto Kraśnik nie zdecydowało się na udział w projekcie.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej 135 niesamodzielnych osób (56 osób z niepełnosprawnością, 103 osób z obszarów wiejskich), które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki. 

W celu poprawy sytuacji osób starszych, w tym niepełnosprawnych, projekt zakłada objęcie ich pomocą w postaci usługi elektronicznego całodobowego monitoringu w miejscu zamieszkania. - Usługa ta będzie ważnym elementem wspierającym usługi opiekuńcze, gdyż zapewni szybką i skuteczną reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – podkreśla wicestarosta kraśnicki Mariusz Socha.

Zostaną zakupione tzw. „bransoletki życia” przypominające zegarek i posiadające funkcję nadajnika. Będą w nich umieszczone następujące informacje: dane osobowe, wiek, grupa krwi, uczulenia, zdiagnozowane choroby, przepisane leki, dane kontaktowe najbliższych osób. Bransoletki będą wyposażone w alarmowy „przycisk życia”, który pozwoli połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. Czujnik umieszczony w bransoletce wykrywa utratę przytomności lub upadek i automatycznie alarmuje Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

Dodatkowo zrealizowane zostaną cykle warsztatów i zajęć ułatwiających ludziom starszym funkcjonowanie w społeczności lokalnej. Nie planuje się pobierania żadnych opłat od uczestników. Rekrutację do projektu prowadzą gminne ośrodki pomocy społecznej.
DN

Opublikowano: 14 marca 2018 08:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 562

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.