Kraśnicki - malinowy powiat!

Ogłoszenie o wyborze ofert "Konkurs - Sport 2018"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Kraśniku ogłasza,
że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 23 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., ogłoszonego Uchwałą Nr 119 – 609/2017 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 20 grudnia 2017 r.,
został dokonany wybór ofert wraz z przyznaniem dotacji na następujące zadania, zgodnie z Uchwałą
Nr 125 – 641/2018 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 15 lutego 2018 r.

Uchwała - ogłoszenie o wyborze ofert

Opublikowano: 15 lutego 2018 12:21

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

uchwala__ogloszenie_o_wyborze_ofert.doc [61 KB]

Wyświetleń: 594

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.