Kraśnicki - malinowy powiat!

Zabytki nie mogą niszczeć

Na zdjęciu kościół w Bobach Kolonii. (link otworzy duże zdjęcie)

Na styczniowej sesji Rada Powiatu w Kraśniku zdecydowała o udzieleniu dotacji trzem parafiom. Pieniądze zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie zabytkowych obiektów. Po 30 tys. zł otrzymają parafie w Bobach Kolonii, Rzeczycy Księżej i Świeciechowie Poduchownym.

W maju ub.r. Rada Powiatu podjęła uchwałę określającą zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, które dotyczą obiektów wpisanych do rejestru zabytków. To nie tylko kościoły i kaplice rzymskokatolickie, ale także kraśnickie synagogi, cmentarze (w tym wojenne i żydowskie), dawne pałace i zespoły folwarczne, mogiły powstańcze, zespoły parkowe itp.

- Przeznaczamy środki finansowe na ochronę zabytków – podkreśla wicestarosta Mariusz Socha. - W małych miejscowościach i gminach takich zabytkowych obiektów nie ma zbyt wiele, a przecież są one ważne dla lokalnych społeczności, ponieważ stanowią część ich kulturowej i historycznej tożsamości. Nie możemy pozwolić tym zabytkom niszczeć, bez względu na to kto jest ich właścicielem, czy nimi administruje.

W 2017 r. o dofinansowanie wystąpiło pięć parafii, a w tym roku dotacje od powiatu otrzymają – jak na razie - trzy parafie: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bobach Kolonii (remont zabytkowych organów), Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Rzeczycy Księżej (prace konserwatorskie wnętrza), Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty i Mikołaja w Świeciechowie Poduchownym (remont ogrodzenia).

W każdym z wymienionych przypadków chodzi o kwotę 30 tys. zł. W sumie w tegorocznym budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel kwotę 390 tys. zł, z czego 90 tys. zł zostało już zagospodarowanych.

DN

Opublikowano: 01 lutego 2018 12:53

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 603

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.