Kraśnicki - malinowy powiat!

Na uczniów ZS nr 3 czekają płatne staże i praktyki zawodowe

Na zdjęciu uczniowie ZS nr 3 oraz starosta kraśnicki Andrzej Maj (z lewej) i Paweł Porębski, kierowni (link otworzy duże zdjęcie)

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu „Pewnym krokiem w przyszłość”. Będzie on realizowany do 30.08.2019 r. przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku we współpracy z Zespołem Szkół Nr 3 w Kraśniku. Udział w projekcie jest bezpłatny, a na młodzież z ZS nr 3 czekają atrakcyjne, dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz płatne staże i praktyki zawodowe. Zainteresowani mogą zgłaszać się do szkolnego koordynatora projektu Pawła Porębskiego albo do biura projektu w Starostwie Powiatowym.

Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wynosi 1 439 294,40 zł, w tym wartość dofinansowania unijnego - 1 295 364,96 zł. Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego 324 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku do wymagań rynku pracy, podniesienie kompetencji i kwalifikacji 12 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu oraz podniesienie jakości kształcenia 2 szkół – Technikum Nr 3 i ZSZ Nr 2 w Kraśniku.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:
- udział uczniów w dodatkowych zajęciach specjalistycznych;
- podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych;
- organizację dla uczniów staży i praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami;
- wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych szkół objętych projektem.

Projekt obejmuje uczniów:
- klas I – III Technikum: technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej;
- klas I - II Branżowej Szkole I stopnia nr 2: mechanik pojazdów samochodowych;

W ramach realizacji projektu zaplanowano:
1. Współpracę z pracodawcami – organizacja płatnych staży (160 uczniów kl. I-III Technikum) i praktyk (80 uczniów kl. I-II Branżowej Szkole I stopnia nr 2).
2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 244 uczniów Technikum Nr 3;
3. Wsparcie dla uczniów zwiększające ich szanse na rynku pracy (60 uczniów z najlepszymi wynikami z zajęć specjalistycznych odbędzie kursy dające dodatkowe uprawnienia);
4. Współpracę szkół ze szkołami wyższymi – studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla 12 nauczycieli.
5. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych o wartości ok. 294 000,00 zł.

Powyższy projekt jest ściśle związany z rozbudową Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Kraśnik
al. Niepodległości 20
23 – 204 Kraśnik
pokój 202
tel. 81 826 17 88

Projekt „Pewnym krokiem w przyszłość” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Opublikowano: 16 stycznia 2018 11:08

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 904

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.