Kraśnicki - malinowy powiat!

Budżet powiatu na 2018 r. uchwalony

Na zdjęciu radni podczas głosowania uchwały budżetowej. (link otworzy duże zdjęcie)

Ponad 32 mln zł na inwestycje zabezpieczono w przyszłorocznym budżecie powiatu. To dwa razy tyle ile ma być wydanych na ten cel w tym roku. Jeśli wszystkie plany uda się zrealizować, będzie to rekordowy budżet inwestycyjny w historii powiatu.

20 grudnia kraśniccy radni powiatowi uchwalili budżet na rok 2018. Plan finansowy samorządu zakłada dochody w wysokości 114 017 533 zł, a wydatki w kwocie 123 093 648 zł.

Głównie dzięki funduszom unijnym, a także zaoszczędzonym wcześniej środkom, kredytowi, pieniądzom z budżetu państwa oraz dotacjom z innych samorządów możliwa będzie realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych na poziomie 32 mln zł. Dla porównania w 2017 r. środki przeznaczone na inwestycje zostaną zrealizowane na poziomie ok. 17 mln zł.

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano przede wszystkim kilka dużych inwestycji drogowych. Będzie to przebudowa dróg powiatowych: Urzędów – Popkowice – Dąbrowa Bór (do miejskiej strefy ekonomicznej), Stróża – Sulów, drogi w Trzydniku Dużym, ulic Lubelska – Strażacka – Piłsudskiego w Kraśniku (wspólnie z miastem). Powiat przekaże również dotację Urzędowi Marszałkowskiemu na remont ul. Urzędowskiej i Lubelskiej (droga wojewódzka nr 833). - Na wniosek Zarządu Powiatu radni zabezpieczyli też 2,5 mln zł na remonty dróg realizowane co roku wspólnie z gminami. Szczegóły gdzie i ile wydamy zostaną określone w uchwałach podejmowanych na początku przyszłego roku przez lokalne samorządy, a potem w uchwale Rady Powiatu – mówi wicestarosta Mariusz Socha.

Dla rozwoju powiatu jedną z kluczowych inwestycji jest budowa nowoczesnych Warsztatów Szkolnych przy ZS nr 3, dzięki którym zwiększy się poziom kształcenia zawodowego młodzieży. Powiat chce także w tej szkole zbudować w przyszłym roku nowy kompleks boisk i kortów tenisowych. W roku 2018 wykonana zostanie również termomodernizacja budynków szpitala w dzielnicy fabrycznej oraz szkół powiatowych: ZS nr 1 („Górka”) oraz ZS nr 2 („Rej”).

Powiat planuje także dofinansowanie inwestycji i zakupów dla kraśnickiego SP ZOZ. Chodzi m.in. o utworzenie dziennego oddziału opieki medycznej oraz zakup nowych łóżek szpitalnych. Samorząd powiatowy przekaże również do Urzędu Miasta środki na rewitalizację terenów zielonych, a konkretnie odnowę al. Niepodległości.

W tej kadencji zadłużenie powiatu sukcesywnie malało i w mijającym roku samorząd nie zaciągał żadnych kredytów ani pożyczek, korzystając - w przypadku inwestycji - z oszczędności i środków zewnętrznych. W przyszłym roku, aby zrealizować zaplanowane i oczekiwane przez mieszkańców zadania, potrzebny będzie kredyt w wysokości 9,5 mln zł. - Przez ostatnie lata prowadziliśmy oszczędną politykę pieniężną i obniżaliśmy poziom zadłużenia. Jednak naszym głównym źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są pozyskane środki – wyjaśnia starosta kraśnicki Andrzej Maj. - Musimy do nich zabezpieczyć wkład własny, a przy tym poziomie wydatków bez kredytu nie zrealizowalibyśmy planowanych zadań, na które czekają mieszkańcy.

Zdaniem szefa klub radnych PiS Romana Bijaka, chociaż przygotowany przez Zarząd Powiatu budżet ma wyborczy charakter, to jednak znajduje się w nim wiele oczekiwanych projektów. Według radnego boom inwestycyjny zaplanowany na przyszły rok jest z jednej strony związany z przyszłorocznymi wyborami, z drugiej jednak wynika z opóźnień w uruchamianiu środków unijnych przez Urząd Marszałkowski, co miało wpływ na przesunięcie w czasie realizacji niektórych zadań. Podobnie jak Bijaka, również Jerzego Misiaka (PiS) niepokoi planowany w przyszłym roku kredyt. Radny krytykował także zbyt małe zaangażowanie powiatu w pomoc dla SP ZOZ, którego działalność jest szczególnie ważna z punktu widzenia mieszkańców powiatu: - Brakuje rzeczywistego wsparcia ze strony samorządu dla ZOZ-u, jest dużo dyskusji i planów, ale na tym się kończy i to realne zaangażowanie finansowe powinno być większe. A my ciągle słyszymy o potrzebie optymalizacji sytuacji finansowej SP ZOZ-u i na słowach się kończy.

- To nie jest budżet wyborczy, tylko budżet dla wyborców – odpowiadał starosta. - Wszystko co robimy, robimy z myślą o mieszkańcach. To oni będą korzystać z remontowanych dróg, nowych warsztatów szkolnych czy boisk szkolnych. Nie ja i nie radni. O każdym budżecie można powiedzieć, że ma wyborczy charakter, bo dotyczy mieszkańców, którzy są wyborcami. Jako Zarząd Powiatu do niektórych inwestycji jesteśmy od dawna przygotowani i dla nas to też była niekomfortowa sytuacja, że musieliśmy czekać na obiecane środki unijne.

12 radnych było za uchwaleniem budżetu na 2018 r. Sześciu radnych z PiS wstrzymało się od głosu.
DN

Opublikowano: 20 grudnia 2017 17:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 901

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.