Kraśnicki - malinowy powiat!

II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego

Dzień 2 - spotkanie z organizacjami (link otworzy duże zdjęcie)

W dniach 17-18 listopada odbyło się II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego. 17 listopada nastąpiło oficjalne otwarcie konferencji naukowej na temat Pomoc społeczna w Polsce – współczesne uwarunkowania i tendencje rozwojowe. Otwarcia konferencji dokonał Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Maj. Swoje wykłady wygłosiło ponad szesnastu prelegentów. 

Prezentacja organizacji pozarządowych odbyła się w dniu 18 listopada 2017 r. w godz. 10.00-14.00, w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7. 

Na stoiskach promocyjnych organizacji pozarządowych można było poznać bogaty świat ludzkich zainteresowań i pasji. Wszyscy przynieśli ze sobą dobry humor, w prezentowanych wytworach ukazali umiejętność postrzegania świata, indywidualne i zespołowe talenty, świetne pomysły, wielorakie umiejętności, poczucie humoru i charakterystyczny dla ludzkiej aktywności szczery entuzjazm. Prezentacja organizacji przybrała charakter spotkania trzech pokoleń kraśniczan.

Ze wszystkimi organizacjami spotkał się Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Maj. Były rozmowy, dyskusje, wymiana doświadczeń, prośby o wpisy i dedykacje do kronik i ksiąg pamiątkowych, wspólne fotografie, wnioski do dalszej współpracy z samorządem powiatowym. Rodzinny klimat spotkania organizacji pozarządowych to również zasługa obecności przybyłych gości specjalnych, którymi byli: Ojciec dr. Filip Buczyński – założyciel i prezes  Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie oraz Jerzy  Rogalski - aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

żródło: http://pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl/

foto: Michał Botner

Opublikowano: 21 listopada 2017 11:20

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 611

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.