Kraśnicki - malinowy powiat!

Podsumowanie projektu ekologicznego ,,Środowisko Ponad Wszystko”

logo (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 21.11.2016 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku przy ul. Słowackiego 7 odbędzie się uroczyste podsumowanie II etapu Powiatowego Programu Edukacji Ekologicznej 2016/17 „Środowisko Ponad Wszystko”.

Program realizowany jest od października 2016 r. przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kraśniku oraz innymi partnerami.

Podczas spotkania przy udziale zaproszonych gości nastąpi podsumowanie działań podejmowanych w ramach Programu przez organizatorów, partnerów oraz placówki szkolno - wychowawcze z terenu powiatu kraśnickiego.

W trakcie zostaną ogłoszone wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Każdy Chwat Sprząta Świat”, towarzyszącego ogólnoświatowej Kampanii „Sprzątanie Świata” oraz nastąpi podsumowanie Powiatowej Akcji grabienia i utylizacji liści kasztanowca „Ratujmy Kasztanowce”.

Program imprezy będzie obejmował część artystyczną w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Słoneczny Promyk” w Kraśniku pod hasłem „Żyj z przyrodą w zgodzie”, prelekcję pod tytułem „ Na odpady nie ma rady ”, odczytanie listu do Ziemi przez Martynę Sygacz z Publicznej Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim oraz prezentacje i wystawy prac, kronik, wystąpienia zaproszonych gości. Uczestnikom zostaną wręczone nagrody dyplomy i podziękowania.

Powiatowy Program Edukacji Ekologicznej skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowo – wychowawczych z terenu powiatu kraśnickiego. Obejmuje on szereg działań z zakresu przyrody, ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia. Jego zadaniem jest budzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród środowisk szkolnych oraz zachęcanie do podejmowania czynnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.  

Opublikowano: 15 listopada 2017 08:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 571

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.