Kraśnicki - malinowy powiat!

Rewitalizacja Muzeum 24 Pułku Ułanów w 2018 r.

Wizualizacja budynku Muzeum po modernizacji (link otworzy duże zdjęcie)

Starania Muzeum Lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Kraśniku zakończyły się sukcesem. Muzeum Pułkowe w Kraśniku zostanie wyremontowane i rozbudowane. Inwestycja sfinansowana ze środków unijnych rozpocznie się już w przyszłym roku. Jej wartość to blisko 5 mln zł. Po zakończeniu inwestycji Muzeum stanie się jednostką organizacyjną Powiatu Kraśnickiego. 

- Dwa lata temu włączyliśmy się w ratowanie muzeum, gdyż takie były oczekiwanie mieszkańców i jest to instytucja bardzo potrzebna powiatowi oraz miastu Kraśnik – wyjaśnia wicestarosta kraśnicki Mariusz Socha. - Jako samorządowcy czujemy odpowiedzialność za historyczną spuściznę ziemi kraśnickiej, a przecież nasi przedwojenni ułani to chluba i powód do dumy dla wszystkich.

Obecnie kraśnickie Muzeum Regionalne zajmuje nieruchomość przy ul. Piłsudskiego należącą do powiatu. Na tej samej ulicy znajduje się także jego oddział – otwarte w 1995 r. Muzeum 24 Pułku Ułanów mieszczące się z kolei w budynku będącym własnością samorządu wojewódzkiego. Na początku 2015 r. placówka pułkowa została zamknięta. Obiekt nie odpowiada w pełnym zakresie obowiązującym przepisom bhp oraz ochrony pożarowej – w tym m.in. dotyczącym ewakuacji osób, wydzielenia pożarowego stref funkcjonalnych, odporności ogniowej elementów budynku. Budynek nie spełnia parametrów izolacyjności termicznej i jest energochłonny. Jego stan techniczny nie odpowiada też współczesnym wymaganiom stawianym budynkom muzealnym zarówno w warstwie funkcjonalnej, jak również konstrukcyjno-budowlanej.

W obecnych warunkach lokalowych nie ma możliwości prawidłowej prezentacji gromadzonych zbiorów oraz przechowywania kolekcji muzealnych. Powstało więc niebezpieczeństwo przeniesienia zbiorów do Lublina, bowiem kraśnickie Muzeum Regionalne jest częścią Muzeum Lubelskiego: - Nie chcieliśmy tylko narzekać na zaistniałą sytuację, dlatego zwróciliśmy się do marszałka województwa Sławomira Sosnowskiego oraz dyrekcji Muzeum Lubelskiego z propozycją rewitalizacji obiektu. Zaproponowaliśmy jednocześnie, że po wykonaniu inwestycji powiat przejmie placówkę od muzeum w Lublinie i będzie finansował jej działalność – przypomina starosta Andrzej Maj.  - Całe Muzeum Regionalne będzie wtedy zlokalizowane w jednym budynku.

W 2017 r. złożono wniosek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa na rewitalizację m.in. obiektu, aby pozyskać środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. We wrześniu ministerstwo opublikowało listę rankingową projektów do dofinansowania i okazało się, że wniosek opracowany przez Muzeum Lubelskie (nie dotyczy wyłącznie placówki muzealnej w Kraśniku) uzyskał najwięcej punktów i jest na pierwszym miejscu.

Prace budowlane na ul. Piłsudskiego powinny rozpocząć się w czwartym kwartale 2018 r i potrwają dwa lata. Ich koszty zostały oszacowane na prawie 5 mln zł. Opracowana dokumentacja projektowa zakłada modernizację i znaczącą rozbudowę dotychczasowej siedziby Muzeum 24 Pułku Ułanów oraz dobudowę nowego skrzydła wystawowego. Łączna powierzchnia użytkowa budynku po przebudowie wynosić będzie 573,92 m kw. (przed przebudową 273 m kw.). DN

Załączone wizualizacje: Muzeum Lubelskie

Opublikowano: 26 października 2017 09:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 715

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.