Kraśnicki - malinowy powiat!

"Czerwony guzik życia"

Na zdjęciu siedziba Starostwa Powiatowego w Kraśniku (link otworzy duże zdjęcie)

Projekt „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego” otrzymał dofinansowanie unijne i będzie realizowany w Powiecie Kraśnickim na przełomie 2017 i 2018 r. Jego uczestnicy zostaną wyposażeni na dwa lata w specjalne bransoletki z tzw. „przyciskiem życia”, który pozwoli łączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i w razie potrzeby wezwać pomoc. Do projektu nie przystąpiło tylko miasto Kraśnik.   

- Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej 135 niesamodzielnych osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają wsparcia społecznego i dodatkowych usług opiekuńczych – wyjaśnia wicestarosta kraśnicki Mariusz Socha.

Uczestnicy zostaną objęci całodobową usługą monitoringu systemem przywoławczym (tzw. teleopieka). Zapewni ona szybką i skuteczną reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Osoby uczestniczące w tym przedsięwzięciu otrzymają „bransoletki życia” przypominające zegarek i posiadające funkcję nadajnika. Zostaną w nich umieszczone następujące informacje: dane osobowe, wiek, grupa krwi, uczulenia, zdiagnozowane choroby, przepisane leki, dane kontaktowe najbliższych osób. Bransoletki będą wyposażone w alarmowy „przycisk życia”, który pozwoli połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. Czujnik umieszczony w bransoletce wykrywa utratę przytomności lub upadek i automatycznie alarmuje Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Ich zakup umożliwi wsparcie usług opiekuńczych i zapewni możliwość reakcji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.

Ponadto w ramach projektu zostaną zrealizowane cykle warsztatów i zajęć ułatwiających ludziom starszym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Powiat Kraśnicki oraz samorządy lokalne, na terenie których realizowany będzie projekt, poniosą koszty związane z obsługą projektu i utrzymaniem oraz eksploatacją zakupionego wyposażenia co najmniej przez okres 12 miesięcy i przez kolejny rok, kiedy będzie utrzymywana jego trwałość. W tym czasie nie będą pobierane od uczestników żadne opłaty. Ich rekrutację prowadzić mają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej.

Koszty realizacji tego przedsięwzięcia to 883 970,43 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 839 771,90 zł. Resztę środków zabezpiecza Powiat Kraśnicki wraz z 9 gminami oraz miastami. Do projektu nie przystąpiło tylko miasto Kraśnik.

DN

Opublikowano: 20 października 2017 09:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1475

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.