Kraśnicki - malinowy powiat!

3 mln zł z UE na nowe warsztaty szkolne

Nowe warsztaty powstaną za głównym budynkiem szkoły (link otworzy duże zdjęcie)

12 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Kraśniku podpisało umowę z lubelskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie rozbudowy Zespołu Szkół Nr 3 o warsztaty kształcenia praktycznego. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie inwestycji i oddany plac budowy wyłonionemu wykonawcy. Koszt całego przedsięwzięcia to 6 064 569, 94 zł. Pozyskane dofinansowanie unijne wynosi 3 000 000 zł.

Powierzchnia użytkowa obiektu to 1682,42 m kw. Projekt zakłada powstanie 18 pracowni, z tego 3 pracownie elektryczne o różnych specjalnościach zostaną ulokowane w istniejącym budynku szkoły, z którym warsztaty zostaną połączone. Oprócz budowy hali z projektu zostanie sfinansowany zakup nowego sprzętu i wyposażenia.

W nowych warsztatach kształceni będą uczniowie w siedmiu zawodach: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik. Budowa warsztatów jest zbieżna z realizacją projektu staży zawodowych i szkoleń dla uczniów i nauczycieli ZS nr 3 pn. „Pewnym krokiem w przyszłość”, który rozpocznie się w sierpniu br.  Wartość tego projektu to z kolei 1 295 364 zł.

- Długo czekaliśmy na uruchomienie środków unijnych i cieszę się, że w końcu udało nam się pozyskać tak dużą kwotę – mówi starosta kraśnicki Andrzej Maj. - Rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego jest jednym z naszych priorytetów. Dzięki warsztatom zapewnimy jak najlepsze warunki do edukacji młodzieży z terenu Powiatu Kraśnickiego, a to z kolei przyczyni się do łatwiejszego wejścia na rynek pracy po ukończeniu nauki w szkole.

Starostwo Powiatowe planuje zakończenie inwestycji do września 2018 r.

DN

Opublikowano: 27 czerwca 2017 07:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 395

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.