Kraśnicki - malinowy powiat!

Absolutorium za 2016 udzielone

Sesja Rady Powiatu (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Powiatu Kraśnickiego otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016.

Ubiegłoroczny budżet to przede wszystkim nadwyżka budżetowa w wysokości 10 mln 710 tys. zł. Najwyższa w historii samorządu powiatowego. Zarząd może też pochwalić się zmniejszeniem zadłużenia. W 2015 r. wyniosło ono 17,966 mln zł, a w 2016 r. - 15, 700 mln zł.

Nadwyżka w budżecie to głównie efekt umowy zawartej z firmą Freseniusem na dzierżawę nieruchomości pod nową stację dializ oraz pozyskanie środków pochodzących z refundacji związanej z budową Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. Warto także dodać, że w 2016 r. Powiat nie zaciągał kredytów i oszczędnie realizował wydatki bieżące oraz rzeczowe, dzięki czemu wydano o 3 mln zł mniej niż pierwotnie planowano.

W dyskusji nad budżetem radni opozycji – Roman Bijak i Jerzy Misiak (obaj PiS) - krytycznie odnieśli się do realizacji inwestycji na poziomie 54%. W liczbach wygląda to tak, że z 64 zaplanowanych zadań inwestycyjnych nie wykonano 14 pozycji. Jednak głównym powodem nie zrealizowania części zadań było przesunięcie w czasie uruchomienia środków unijnych i zewnętrznych, z których sfinansowane miały być te zadania. - To okoliczności obiektywne, na które Powiat nie miał wpływu – wyjaśnia starosta kraśnicki Andrzej Maj (PSL). - Nie mając własnych dochodów wykonujemy zadania inwestycyjne w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne, głównie unijne. A z ich uruchomieniem bywa różnie. Wiedząc o tym, zakładaliśmy w niektórych przypadkach rozłożenie realizacji na dwa lata i przygotowywaliśmy potrzebną dokumentację. Nie mamy wpływu na to kiedy ogłaszany jest nabór i rozstrzygane są procedury konkursowe. Jako beneficjenci musimy czekać aż środki pieniężne będą dostępne, ubiegać się o nie i dopiero potem jej wydawać. Jednak żeby ubiegać się o środki unijne i złożyć wniosek, musimy najpierw zaplanować to w naszym budżecie. Realizacja niektórych projektów przesunęła się w czasie, bo pierwotne zapowiedzi okazały się nieaktualne. Też wolałbym, aby takie inwestycje jak mega projekt drogowy Urzędów – Dąbrowa Bór czy Warsztaty Szkolne przy ZS nr 3 zostały zrealizowane wcześniej.

Radny Misiak zwrócił także uwagę na niedostateczną współpracę Starostwa z miastem Kraśnik jako głównym samorządem lokalnym wchodzącym w skład Powiatu. - Pamiętajmy, że każdy samorząd planuje swoje działania w perspektywie czteroletniej, a nie rocznej – podkreśla starosta. - Jest wiele przykładów udanej współpracy z miastem, na której zależy Zarządowi Powiatu i burmistrzowi Kraśnika. To np. droga dojazdowa do strefy ekonomicznej. W drugiej połowie kadencji zaplanowaliśmy m.in. współpracę przy remoncie ul Urzędowskiej i modernizację Lubelskiej – Strażackiej – Piłsudskiego.  

14 radnych Rady Powiatu zagłosowało za udzieleniem absolutorium Zarządowi, 3 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.      

DN

Opublikowano: 21 czerwca 2017 14:53

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 422

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.