Kraśnicki - malinowy powiat!

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Publiczność (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 2 czerwca na terenie Gminy Zakrzówek odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Gminny Dzień Dziecka. W 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę i ustanowił dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. W przyjętym dokumencie posłowie uznali potrzebę poprawy losu dzieci pozbawionych opieki ze strony swoich rodziców oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku corocznie organizuje obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które zgodnie z wieloletnią tradycją przybierają formę lokalnego festynu integracyjnego rodzin. Gospodarzami uroczystości byli: Starosta Kraśnicki Andrzej Maj, Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz Lemiecha i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku dr hab. Marek Klimek.

Wicestarosta Kraśnicki Mariusz Socha podziękował rodzinom zastępczym w dniu ich Święta za całoroczny trud włożony w opiekę nad powierzonymi dziećmi oraz życzył najmłodszym zdrowia i pomyślności. Dr hab. Marek Klimek przybliżył zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Właśnie PCPR prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W Powiecie Kraśnickim obecnie funkcjonuje 95 rodzin zastępczych.

Festyn dla wszystkich rodzin zastępczych był pełen zabawy, spotkań, integracji, wymiany doświadczeń. Była to również okazja do promowania rodzicielstwa zastępczego oraz do pozyskiwania nowych kandydatów na rodziny zastępcze. Dobrą zabawę i animację podczas festynu zapewniali animatorzy, którzy zachęcali dzieci i rodziców do wspólnych tańców i udziału w konkursach. Wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego „Moje wymarzone wakacje” otrzymali upominki i podziękowania od organizatorów. Dla dzieci czekały również inne atrakcje takie jak: zjeżdżalnie, kule, malowanie twarzy, konkursy sportowe i plastyczne oraz słodki poczęstunek. Niewątpliwie, wielką atrakcją były pokazy organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zakrzówku.

Opublikowano: 06 czerwca 2017 15:14

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 695

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.