Kraśnicki - malinowy powiat!

I edycja powiatowej kampanii „Kierunek FIT”

Kierunek FIT (link otworzy duże zdjęcie)

W dn. 15 marca br. w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku uczniowie szkół powiatowych mieli okazję spotkać się z Agnieszką Czerwińską - autorką książki "Śmierć grubej Berty, czyli jak skutecznie zabić w sobie grubasa", Patrycją Polak - osobą, która chorowała na anoreksję oraz Przemysławem Walaszczykiem - instruktorem kulturystyki i fitnessu.

Nie sposób nie zauważyć, iż w mediach obecne są treści, które odnoszą się do naszego sposobu odżywiania się, dbania o wygląd, zapobiegania niedyspozycjom i chorobom, aktywności fizycznej, itp. Jednak w przekazie tym łatwo dostrzec pewną sprzeczność – chociażby promowanie szczupłej sylwetki i niezdrowej żywności. Dlatego też pojawia się pytanie o granicę pomiędzy dbaniem o siebie a podejmowaniem zachowań, które mogą doprowadzić do zaburzeń odżywiania. Niestety dziecko, czy też młody człowiek bombardowany setkami informacji nie zawsze uświadamia sobie ich przewrotność. W tym miejscu otwiera się droga dla działań profilaktycznych.

Anoreksja, bulimia oraz otyłość stają się coraz poważniejszym problemem indywidualnym, społecznym, medycznym, jak i pedagogicznym. Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie niosą te choroby dla rozwoju fizycznego i psychicznego młodego człowieka oraz jego społecznego funkcjonowania, nieodzowne staje się prowadzenie działań profilaktycznych. Ponadto, działania te są mniej kosztowne, aniżeli hospitalizacja i stosowanie terapii. W celu osiągnięcia pożądanych rezultatów konieczne są kompleksowe rozwiązania profilaktyczne. Oznacza to, iż odpowiednie czynności muszą być nakierowane zarówno na eliminowanie czynników niepożądanych, jak też na podtrzymywanie i wzmacnianie zasobów indywidualnych oraz środowiskowych. Co więcej, działania zapobiegawcze muszą być zgodnie podejmowane przez osoby z najbliższego otoczenia dziecka, z jego środowiska rodzinnego oraz szkolnego, włączając w to różnych specjalistów. Zarówno rodzice, uczniowie, jak i nauczyciele powinni dążyć do poszerzania swojej wiedzy na temat anoreksji, bulimii i otyłości. Jednak najbardziej istotne jest kształtowanie odpowiednich predyspozycji psychospołecznych u dzieci i młodzieży oraz rozwijanie właściwego stosunku uczniów odnośnie kwestii żywieniowych, wyglądu i stylu życia poprzez osobisty przykład dorosłych – w tym środków masowego przekazu.

Trochę statystyk

W ostatnich latach XX wieku w Europie Zachodniej nastąpił wzrost liczby dziewcząt i młodych kobiet cierpiących z powodu anoreksji i bulimii. Zaburzenia te najczęściej pojawiają się bowiem u dziewcząt, które stanowią 90% - 95% wszystkich pacjentów. Warto zaznaczyć, iż anoreksja w 10% do 20% przypadków doprowadza do śmierci. Odsetek chłopców w populacji osób chorujących wynosi od 5% do 10%, lecz przebieg anoreksji i bulimii jest u nich cięższy. Na anoreksję zapadają przeważnie dziewczęta pomiędzy 12. a 19. rokiem życia, przy czym dolna granica wieku zmniejsza się nawet do 8. roku życia. W przypadku bulimii przedział wiekowy to 15. do 24. roku życia. Natomiast wśród chłopców anoreksja rozpoczyna się najczęściej pomiędzy 15. a 16. rokiem życia. Jednymi z najczęściej występujących zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży są także nadwaga i otyłość. W Polsce problem ten dotyka około 10% dzieci. WHO alarmuje, że w XXI wieku grozi nam epidemia otyłości, zaś lekarze uważają, iż nadwaga i otyłość mogą stać się – w miejsce nikotynizmu – najczęstszą przyczyną śmierci. Sprzyjają temu nieprawidłowe nawyki żywieniowe, co obrazują statystyki: „tylko 18% młodych w wieku 11 – 15 lat je codziennie warzywa i owoce, 41% 15-latków je codziennie słodycze, 13% 13-latków pije codziennie napoje gazowane, 35% 15-latków regularnie pije piwo, 23% 15-letnich chłopców i 14% dziewcząt regularnie pije alkohol”.

Panie Patrycja Polak i Agnieszka Czerwińska to kobiety sukcesu.
"Walczę z nałogiem jedzenia. Właśnie pozbyłam się 60 kilogramów swojego ogromnego ciała, przez które wylałam morze łez". Tymi słowami zaczyna się książka "Śmierć grubej Berty, czyli jak skutecznie zabić w sobie grubasa". Autorka – Agnieszka Czerwińska – opisuje w niej dramatyczną walkę, jaką stoczyła z otyłością. Dwa lata temu ważyła 125 kilogramów. Dzięki pomocy trenerki personalnej zrzuciła 70 kilogramów i mieści się obecnie w rozmiar S. Patrycja Polak chorowała kiedyś na anoreksję. Jak powiedziała: „Wszystko jest w naszej głowie, więc uwierz w siebie a pokonasz niejedną przeszkodę”. Teraz sama występuję w roli trenera personalnego i pomaga innym.

Przemysław Walaszczyk to instruktor kulturystyki i fitness, dobrze znana krakowska postać w tymże świecie. Jest byłym grubaskiem. Całe dzieciństwo, lata nastoletnie zmagał się z dużą otyłością. Walczył od dziecka o siebie. Trudna sytuacja rodzinna, brak ojca zmusiły go do tego, że porzucając romans z siatkówka i boksem udał się na siłownię. Jako grubasek miał bardzo ciężko, ale chciał zmienić się i być instruktorem aby pomóc mamie, która samotnie wychowywała trójkę synów. Tak mocno się zaparł, tyle siły włożył w to, że nawet operacja która później przeszedł na przepuklinę spowodowana nieumiejętnym poprowadzeniem przez instruktora, nie zabiła w nim pasji do sportu. To przykład na to, jak bardzo determinacja potrafi zmienić człowieka.

Pani mgr. farm. Edyta Hofman z Fundacji „All Is One” zachęcała młodzież do zmiany nawyków żywieniowych i poszerzenia wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej.

Po zakończeniu spotkania młodzież bardzo chętnie korzystała z indywidualnych porad udzielanych przez zaproszonych gości.

Opracowanie: Katarzyna Michalczewska

Fot. Paulina Albin

Opublikowano: 16 marca 2017 13:51

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 744

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.