Kraśnicki - malinowy powiat!

Uczniowie z "Górki" na obozie "Euroweek"

Uczniowie na Euroweek. (link otworzy duże zdjęcie)

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Kraśniku grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 wraz z dwiema opiekunkami w dn. 4-8 marca br. pojechała do Międzygórza na obóz Euroweek (Szkoła Liderów). Był to już drugi wyjazd grupy młodzieży z tej szkoły na tego rodzaju wydarzenie, które cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów ze względu na jego wysoką atrakcyjność.

Program pobytu na obozie był bardzo napięty i wypełniony niezwykle ciekawymi zajęciami odbywającymi się od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności językowe oraz sprawdzić się w praktycznym użyciu języka.

Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy min.: z Etiopii, Filipin, Azerbejdżanu, Kenii, Turcji, Ukrainy były bardzo wartościowe. Dzięki nim uczniowie nabyli nieodzownych w dzisiejszym świecie umiejętności tworzenia i prezentacji projektu, wzięli udział w warsztatach umożliwiających im refleksję nad ich celami życiowymi i wyborem przyszłego zawodu, rozwijali umiejętności komunikacji międzyludzkiej (werbalnej i niewerbalnej), poznali tradycję i kulturę krajów, z których pochodzili wolontariusze. Każdy dzień pokazywał wyraźny rozwój uczestników, kórzy pokonywali swoje słabości, uczyli się otwartości, empatii i tolerancji wobec odmienności rasowej i odmiennych poglądów.

Wykorzystując walory urokliwego Międzygórza, w którym przebywali uczniowie, wolontariusze dwukrotnie zabrali ich na krótki spacer – nad pobliski wodospad i tamę pokazując jednocześnie piękno otaczających wioskę Sudetów oraz wille niespotykanej na naszych terenach architekturze pamiętające czasy Austro-Węgier kiedy to do Międzygórza przyjeżdżali bogaci kuracjusze z różnych zakątków Europy. Wykorzystując fakt, że trasa do Międygórza prowadziła przez Paczków, grupa zwiedziła to przepiękne historyczne miasteczko oraz znajdujące się w nim unikatowe w skali Polski muzeum gazownictwa.

fot. Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

Opublikowano: 14 marca 2017 09:38

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 447

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.