Kraśnicki - malinowy powiat!

Budżet powiatu na 2017 r. przyjęty

Starosta Andrzej Maj (link otworzy duże zdjęcie)

21 grudnia Rada Powiatu przyjęła budżet na 2017 r. Dochody powiatu zostały określone w kwocie 106 121 340 zł, a wydatki w wysokości 113 276 389 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosą aż 27 043 577 zł. 12 radnych była za przyjęciem budżetu, 7 wstrzymało się od głosu.

Zarząd Powiatu planuje zaciągnięcie w przyszłym roku kredytu w wysokości 3,5 mln zł umożliwiającego realizację zadań inwestycyjnych, z których większość będzie prowadzona z wykorzystaniem środków zewnętrznych, głównie unijnych. - Od trzech lat sukcesywnie zmniejszaliśmy kwotę długu – mówi starosta Andrzej Maj. - W 2013 r. było to ponad 20 mln zł, w ubiegłym niecałe 16 mln zł (nie zaciągaliśmy wtedy żadnych kredytów). Zakładamy, że w 2017 r. zadłużenie powiatu, po zaciągnięciu kredytu, wyniesie 17 277 008 zł.

Najważniejsza i bardzo dobra wiadomość jest taka, że z roku na rok rosną wydatki inwestycyjne powiatu. W 2013 r. stanowiły one 5,2% wydatków budżetowych ogółem, w 2016 r. było to już 11,9%, a w 2017 r. zostaną one podwojone do 23,9%. - Mamy duże środki na inwestycje, największe od wielu lat i żeby zrealizować zaplanowane zadania z udziałem środków zewnętrznych, musimy posiłkować się kredytem na wkład własny. Jednak sytuacja finansowa powiatu kraśnickiego będzie w przyszłym roku bardzo stabilna – podkreśla starosta.

Największą inwestycją, której realizacja rozpocznie się w przyszłym roku, będzie megaprojekt drogowy, czyli w przypadku powiatu kraśnickiego modernizacja drogi od centrum Urzędowa do Popkowic, a potem w stronę Dąbrowy Bór i Kraśnika aż do strefy ekonomicznej. Chodzi o odcinek długości ponad 14 km. Zakładany koszt z dofinansowaniem unijnym to 6 350 000 zł. Lubelskie powiaty czekają teraz na podpisanie umów z Urzędem Marszałkowskim i uruchomienie środków, z czym dotąd zwlekano. Niejako kompleksowo z tą inwestycją w 2017 r. zostanie także wyremontowana trasa od Popkowic do Wilkołaza w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. To przedsięwzięcie realizowane wspólnie z gminą Wilkołaz za 2 100 000 zł.

Powiat przebuduje również drogi Józefów – Dzierzkowice (1 192 726 zł), Gościeradów – Kosin (987 868 zł) i Słodków II – Szastarka Stacja (1 986 972 zł). Wszystkie trzy zadania zostaną sfinansowane przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przy wsparciu lokalnych samorządów.

Pozostałe plany związane z wydatkami drogowymi poznamy na początku roku, kiedy dojdzie do spotkania starosty z przedstawicielami miast i gmin powiatu w sprawie wspólnych inwestycji. Uzgodnione z wójtami i burmistrzami zadania zostaną ujęte w pierwszych zmianach budżetowych w 2017 r., bowiem powiat ma zabezpieczone środki w rezerwie celowej (1 500 000 zł). Prawdopodobnie wśród tych inwestycji znajdą się modernizacje dróg Dzierzkowice – Ludmiłówka, Boby - Mikołajówka i w Borowie. Miały być one wykonane w 2016 r., ale nie udało się wówczas rozstrzygnąć przetargów. Podobnie jest z odcinkiem drogi Liśnik – Księżomierz, gdzie partnerem ma być Nadleśnictwo Gościeradów. - Jeśli wszystko się uda, to w 2017 roku zmodernizujemy ponad 45 km dróg - podkreśla Andrzej Maj. - To odległość jak z Kraśnika do Lublina, więc chodzi o naprawdę duże inwestycje. W skali powiatu takich jeszcze nie było, a przecież przez ostatnie dwa lata wyremontowaliśmy lub zbudowaliśmy w sumie 26 km dróg powiatowych. Dużo zależy od tego jakie będą kosztorysy i rozstrzygnięcia przetargów na te inwestycje oraz od deklaracji ze strony władz gmin i miast.

Chociaż inwestycje drogowe stanowią główną część wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2017 r., znalazły się w nim także zadania związane z rozbudową bazy szkolnej i sportowej. Dokończona zostanie inwestycja w ZS nr 1 w starej dzielnicy Kraśnika, gdzie wokół nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią powstanie bieżnia. Nowe boisko wielofunkcyjne zostanie zbudowane w ZS nr 2 („Rej”) i zastąpi stary wysłużone asfaltowy obiekt (koszt 500 000 zł). Rok 2017 to również początek jednej z najważniejszych inwestycji tej kadencji, czyli budowy nowoczesnych Warsztatów Szkolnych przy ZS nr 3. Jej całkowity koszt to ok. 6 000 000 mln zł.

Powiat planuje też termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Chodzi o ZS nr 1 i 2 oraz budynki szpitala w dzielnicy fabrycznej. Na ten cel w przyszłym roku zaplanowano 400 000 zł, ale cała inwestycja będzie realizowana do 2019 r. i wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego opiewa na kwotę 4 777 137 zł.

W przyszłorocznym budżecie zapisano również dotacje celowe dla SP ZOZ-u o łącznej wysokości 3 000 000 zł. Środki te zostaną głównie przeznaczone na wydatki związane ze zmianą lokalizacji i modernizacją szpitalnych oddziałów oraz na nowe wyposażenie SOR-u.

Podczas dyskusji radni opozycji, którzy wstrzymali się od głosu podczas uchwalania budżetu, zwracali uwagę na zagrożenia związane z niektórymi zapisami, np. powiatową oświatą: - Rezerwa finansowa w jednostkach oświatowych jest zbyt mała – uważa radny Jerzy Misiak. - Obawiam się, że będziemy musieli do oświaty w trakcie roku dokładać.

DN

Opublikowano: 21 grudnia 2016 16:40

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 782

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.