Kraśnicki - malinowy powiat!

Forum przedsiębiorców i samorządowców

Od lewej prof. Grzegorz W. Kołodko, Dionizy Smoleń i Andrzej Maj (link otworzy duże zdjęcie)

14 października br. w Kraśniku odbyło się IV Forum Gospodarczo-Samorządowe. To jedno z największych wydarzeń biznesowych w województwie lubelskim. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Kraśniku, a jego pomysłodawcą starosta Andrzej Maj.

Forum adresowane jest przede wszystkim do lokalnych przedsiębiorców i samorządowców. Podczas tegorocznej edycji gremium ekspertów ze świata nauki, ekonomii i polityki skupiło się na wyzwaniach stojących przed lokalnymi przedsiębiorcami i samorządowcami.

Rozmawiano m.in. o możliwościach konkurencji małego i średniego przedsiębiorcy z korporacjami, zasadach tworzenia i funkcjonowania Partnerstw Publiczno-Prywatnych, czy handlu jako kluczowym elemencie rozwoju i zwiększania konkurencyjności gospodarki powiatu kraśnickiego.

Prof. Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha mówił o korzyściach dla gospodarki oraz podatników płynących z niskich podatków. Natomiast były wicepremier i minister finansów prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawił analizę obecnego stanu polskiej gospodarki i finansów publicznych, poruszając takie problemy jak programy socjalne rządu, reforma wieku emerytalnego, dług publiczny i umowy międzynarodowe generujące konkurencyjność i innowacyjność (CETA).

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana.

DN, fot. Paulina Albin

Opublikowano: 17 października 2016 09:52

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 767

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.