Kraśnicki - malinowy powiat!

Uczniowie z Urzędowa na stażu w Grecji

Uczniowie Z Urzędowa. (link otworzy duże zdjęcie)

We wrześniu 2016 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie, kształcących się na kierunku handlowym i informatycznym, wyjechała na trzytygodniowy staż zawodowy do Grecji.

Praktyki odbywają się w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży wiejskiej”, o numerze 2016-1-PL01-KA102-025982, realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej z programu Erasmus +. Organizacją wysyłającą młodzież na staż jest firma Master Builders Sp. z o.o., a organizacją goszczącą Youthfully Yours Gr.

Podczas 3-tygodniowego stażu uczestnicy m.in.:
- poszerzą kwalifikacje zawodowe, które poprawią ich szanse na znalezienie pracy na polskich oraz zagranicznych rynkach pracy;
- wzmocnią wiarę w swoją zaradność zawodową i życiową, rozwijając przedsiębiorczość oraz kompetencje społeczno-kulturowe;
- poszerzą wiedzę na temat metod pracy zagranicznych firm;
- wzbogacą wiedzę na temat stosowanych na zachodzie Europy rozwiązań w pracy zawodowej handlowca;
- wzbogacą zasób słownictwa i wyrażeń w języku angielskim, również zawodowym;
- a także staną się świadomymi, otwartymi na innych ludzi i odmienne kultury Europejczykami!

Ponadto, wszyscy uczestnicy będą m.in. uczyć się obsługiwać urządzenia techniczne stosowane na ich stanowiskach pracy, wykonywać pod nadzorem opiekuna prace asystenckie w dziale finansowo-księgowym danej firmy, ćwiczyć analizę ofert dostawców i wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej, realizować na zlecenie przełożonego zadania w przedsiębiorstwie w poszczególnych działach firmy (np. obsługiwać zamówienia i klientów firmy), praktykować działania marketingowe stosowane w firmie czy ćwiczyć zasady analizowania wyników badań marketingowych.

Uczniowie po zakończeniu stażu otrzymają wydane w dwóch wersjach językowych (po angielsku i po polsku) europejskie certyfikaty Europass-Mobilność, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe, podnoszą konkurencyjność ich posiadaczy na europejskim rynku pracy i stanowią cenną przepustkę do znalezienia satysfakcjonującej pracy.

 

bb.jpg                   aaa.jpg

 

Opublikowano: 07 października 2016 13:47

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 698

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.