Kraśnicki - malinowy powiat!

Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Kraśniku

Kategorie: Pomoc społeczna

Opis: Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Kraśniku - placówka całodobowa typu socjalizacyjnego. Posiada 14 miejsc statutowych. Przebywa w niej młodzież, która ukończyła 16 lat. Placówka kontynuuje pracę i założenia wychowawcze przyjęte w Wioskach Dziecięcych SOS. Podejmuje działania zmierzające do całkowitego usamodzielnienia wychowanków oraz ich integracji w społeczeństwie. Prowadzona i współfinansowana przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2012 wynoszą 2.700,00 złotych.

Najczęściej występującymi przyczynami decydującymi o umieszczeniu dziecka w placówkach są: zaniedbania rodziców w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz zagrożenia patologią społeczną i eurosieroctwo.

Lokalizacja:

Województwo: lubelskie

Powiat: kraśnicki

Gmina: Kraśnik

Adres: ul. Piaskowa 30/6

Miejscowość: Kraśnik

Kod pocztowy: 23-200

Dane kontaktowe:

Telefon 1: 81 826 28 01

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.