Kraśnicki - malinowy powiat!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Kategorie: Pomoc społeczna

Opis: Powiatowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej, która ma za zadanie pomagać ludziom
„w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”.
Nikogo więc nie wyręczamy lecz wspólnie poszukujemy rozwiązań i służymy wsparciem w sytuacjach,
z którymi człowiek często nie może poradzić sobie sam.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela wsparcia wszystkim mieszkańcom powiatu kraśnickiego,
jeżeli powodem oczekiwania pomocy jest:

- sieroctwo

- niepełnosprawność

- przemoc w rodzinie

- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych

- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze

- zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności

- udzielenie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
dr hab. Marek Klimek

Godziny pracy instytucji:
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00

Lokalizacja:

Województwo: lubelskie

Powiat: kraśnicki

Gmina: Kraśnik

Adres: ul. Grunwaldzka 6

Miejscowość: Kraśnik

Kod pocztowy: 23-204

Dane kontaktowe:

Telefon 1: 818261864

E-mail: pcpr@pcpr.krasnik.pl

www: http://pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl/

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.