Kraśnicki - malinowy powiat!

  • Bitwa Warszawska 1920 - Pieczęć Niepodległości

  • Dożynki Powiatowe 2018 za nami

  • XX Ogólnopolski Meeting Modelarski

  • Inscenizacja historyczna Podziemie Zbrojne Ziemi Kraśnickiej, które odbyło się 16 września.

    Podziemie Zbrojne Ziemi Kraśnickiej

  • XVII Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych w Trzydniku Dużym

  • Powiat Kraśnicki na zdjęciach Daniela Niedziałka, Tomasza Możdżenia i Pawła Gąszczyka

    Piękny Powiat Kraśnicki

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.