Kraśnicki - malinowy powiat!

 • Bardograjka z Jarosławem Chojnackim

 • Czary – Mary – wieczór andrzejkowy w Dziennym Domu Senior + w Salominie

 • Obchody Dnia Wolontariusza

 • Wyróżnili honorowych dawców krwi...

 • IV Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej „Jarzębinka”

 • Podsumowanie VIII Edycji Alertu Ekologicznego „Środowisko Ponad Wszystko”

 • Stypendia Starosty Kraśnickiego za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018

 • Przegląd Osób Starszych i Niepełnosprawnych

 • Bitwa Warszawska 1920 - Pieczęć Niepodległości

 • Dożynki Powiatowe 2018 za nami

 • XX Ogólnopolski Meeting Modelarski

 • Inscenizacja historyczna Podziemie Zbrojne Ziemi Kraśnickiej, które odbyło się 16 września.

  Podziemie Zbrojne Ziemi Kraśnickiej

 • XVII Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych w Trzydniku Dużym

 • Powiat Kraśnicki na zdjęciach Daniela Niedziałka, Tomasza Możdżenia i Pawła Gąszczyka

  Piękny Powiat Kraśnicki

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.