Kraśnicki - malinowy powiat!

efrr_kolor_poziom [1966x376]

„Razem dla rozwoju e-usług publicznych - regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” – Projekt na którego dofinansowanie w dniu 29.09.2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Włodawskim, który jest liderem projektu wartego ponad 7,5 mln zł.
Celem głównym projektu jest zapewnienie klientom zewnętrznym (obywatelom i przedsiębiorcom) partnerom możliwości wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. W ramach projektu uruchomionych zostanie 17 systemów teleinformatycznych: platform dialogu społecznego i komunikacji, systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemów zarządzania budżetem gminy, oprogramowania systemów dziedzinowych, systemów komunikacji z jednostkami organizacyjnymi, portali podatkowych/klienta. Będzie to wielkim ułatwieniem dla mieszkańców oraz usprawni pracę urzędników. Projekt realizowany jest przez partnerstwo, powiatów: włodawski - lider, gminy Hańsk, Janów Podlaski, Sosnowica, powiat chełmski i powiat kraśnicki. Przedsięwzięcie skierowane jest do urzędów gmin i starostw, a także mieszkańców i przedsiębiorców.
Pieniądze z projektu przeznaczone zostaną m.in. na uruchomienie e-usług dla klientów, zakup licencji, usługi informatyczne,  wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu, zakup serwera, zestawów komputerowych, opracowanie dokumentacji, szkolenia pracowników oraz działania promocyjne. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny, przewiduje wdrożenie systemów informatycznych, zakup i instalację sprzętu informatycznego wewnątrz budynków.
Okres realizacji projektu - do końca lipca 2019 r. Wkład UE  - 6 436 842,60 zł. Wartość ogółem - 7 572 756 zł. Dofinansowanie unijne (RPO WL) wynosi 85%.
Kwota realizacji projektu przypadająca dla Powiatu Kraśnickiego to wartość 1 496 129,00 zł (224 419,3500 zł -wkład jaki wniesie powiat kraśnicki, kwota pochodząca z budżetu Unii Europejskiej to 1 271 709,6500 zł).

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany