Kraśnicki - malinowy powiat!

 

 

 

Plakat Wygodniej szybciej bezpieczniej [650x906]

W dniu 10 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Województwa Lubelskiego i Zarządu Powiatu w Lublinie podpisali umowę wstępną (preumowę) dotyczącą przygotowania projektu pn.: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy. Projekt obejmuje realizację zadań inwestycyjnych na terenie 20 powiatów województwa lubelskiego, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie  ponad 220 km dróg powiatowych. Na terenie powiatu kraśnickiego w ramach projektu zostanie zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2701L Annopol-Księżomierz-Dzierzkowice-Urzędów-Popkowice-Dabrowa Bór- Kraśnik na odcinku Urzędów-Kraśnik”. Realizacja planowanej inwestycji na odcinku o długości ok.14,5 km ma na celu przede wszystkim usprawnienie ruchu drogowego oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany