Kraśnicki - malinowy powiat!


„Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego”
Projekt zakłada:
1) budowę warsztatów kształcenia praktycznego przy istniejącym budynku ZS nr 3 – poprzez dostosowanie do obowiązujących standardów.  
2) modernizację budynku, z którym nowe warsztaty będą połączone dla potrzeb pracowni kształcenia praktycznego i budowa łącznika.
Łączna powierzchnia użytkowa w projektowanej części wynosi 1682,42 m2  
Powstanie 15 pracowni w części nowo projektowanej oraz 3 pracownie elektryczne o różnych specjalnościach w części istniejącej budynku szkoły.
3) zakup sprzętu i wyposażenia dla ZS nr 3. W ramach wyposażenia warsztatów planowany jest zakup:
Zestawów do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych, stoły montażowe, zestawy elektronarzędzi, wiertarki, spawarki elektryczne MIG, MAG, piec hartowniczy , stoły z blatem stalowym i imadłem kowalskim, stanowiska do spawania, zestawy czujników systemów elektronicznych pojazdu,  butle z gazami technicznymi, komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym, drukarki laserowe, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne,  tablice szkolne, silniki,  zestawy elementów i aparatów elektrycznych, zestawy narzędzi monterskich.
Projekt wspiera 7 zawodów: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik.
Bezpośrednią grupą docelową projektu są uczniowie ZS nr 3 oraz nauczyciele. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2019.
Osiągnięcie celów pozwoli na zrównoważone wykorzystanie zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury szkolnictwa zawodowego, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej powiatu kraśnickiego.
KOSZTY OGÓŁEM: 6 064 569, 94 PLN
KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 4 858 994, 26 PLN
WKŁAD WŁASNY: 1 858 994, 26 PLN
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 3 000 000, 00 PLNlogo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany