Kraśnicki - malinowy powiat!

logojpg [660x85]

 

„Od pomysłu do sukcesu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020; Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne.
Celem Projektu jest:

1. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, zajęć dodatkowych z robotyki i programowania oraz wyjazdy edukacyjne.
2. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod i technologii ICT, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne, udział w szkoleniach.
3. Organizacja i udzielanie doradztwa edukacyjno zawodowego oraz pomocy psychologicznej dla uczniów.
4. Wyposażenie pracowni TIK szkół biorących udział w projekcie (LO1 i LO3).
5. Utworzenie pracowni międzyszkolnej dla uczniów szkół PK i udział w zajęciach labolatoryjnych.
6. Zakup robota do zajęć z robotyki.

Projekt skierowany jest do 680 uczniów Liceów Ogólnokształconcych (LO 1, LO 3), oraz Technikum (Technkum nr 3 w Kraśniku)


Wartość projektu to kwota 1 417 695,60 zł
Dofinansowanie  1 340 235,60 zł
Projekt realizowany od 1 listopada 2017 do 30 czerwca 2020 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
INFORMACJE DODATKOWE
Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Kraśnik
Al. Niepodległości 20
23 – 204 Kraśnik
pokój 202


logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany